Nieuws

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Corona en palliatieve zorg (update 10)
Nieuwslaatst aangepast op14-05-2020
In de afgelopen week is op het gebied van Deskundigheidsbevordering veel toegevoegd op Palliaweb, waaronder een serie (korte) basisscholingen rondom COVID-19 en palliatieve zorg.
Erasmus MC onderzoekt laatste levensfasezorg tijdens coronacrisis
Nieuwslaatst aangepast op13-05-2020
Wat is de ervaring van nabestaanden met de zorg in de laatste levensfase van patiënten tijdens de coronacrisis? Wat is het effect hiervan op hun rouwproces en welke ervaring hebben zorgverleners? Het Erasmus MC is de trekker van een groot nationaal onderzoek en zoekt nabestaanden, maar ook artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en andere zorgverleners die een online vragenlijst willen invullen.
Online toolkit voor verbetering van de samenwerking in de palliatieve zorg
Nieuwslaatst aangepast op30-04-2020
Septet ontwikkelde een online toolkit die helpt bij het inrichten en verbeteren van bovenregionale samenwerkingsverbanden gericht op vernieuwing en verbetering van de organisatie van de palliatieve zorg.
Corona en palliatieve zorg (update 9)
Nieuwslaatst aangepast op30-04-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten ge-update. Via nieuwsberichten houden wij u hiervan op de hoogte.
Palliatieve zorg in de ziekenhuizen steeds beter verankerd
Nieuwslaatst aangepast op24-04-2020
Palliatieve zorg is steeds beter geïntegreerd in het zorgaanbod van ziekenhuizen, zo blijkt uit het rapport ‘Palliatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen’ van IKNL/PZNL van december 2019.
Uitkomsten Palliantie projecten op Palliaweb
Nieuwslaatst aangepast op22-04-2020
ZonMw en PZNL werken samen aan het, voor een breed publiek, toegankelijk maken van de resultaten uit het Programma 'Palliantie. Meer dan zorg'.
Corona en palliatieve zorg (update 8)
Nieuwslaatst aangepast op20-04-2020
Nieuw, onder meer: het handvat voor gespreksvoering voor huisartsen om te anticiperen op een snel verslechterende situatie bij kwetsbare patiënten en voor specialisten ouderen geneeskunde/zorgverleners in verpleeghuizen een handreiking ethische vraagstukken.
Corona en palliatieve zorg (update 7)
Nieuwslaatst aangepast op15-04-2020
Tijdelijke aanpassing van de richtlijn palliatieve sedatie! Toe te passen in geval van een tekort aan medicatie en/of pompen. Zie hier de leidraad van KNMG. Tevens nieuw in deze update een handig zakkaartje, tips voor naasten in een ziekenhuis en duidelijke informatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Geestelijke verzorging in tijden van Corona
Nieuwslaatst aangepast op14-04-2020
Veel mensen maken zich zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. We realiseren ons dat het coronavirus niet alleen het individu, maar ons als samenleving kwetsbaar maakt en dit kan gepaard gaan met angst, eenzaamheid of isolement. Wie thuis worstelt met vragen over het leven nu, begeleiding nodig heeft bij rouw/ verdriet of hulp nodig heeft bij het verhelderen van gedachten kan terecht bij Centrum voor Levensvragen. Dit kan zonder verwijzing.
Onderzoek naar ervaringen van zorg in laatste levensfase van mensen ten tijde van de coronacrisis
Nieuwslaatst aangepast op14-04-2020
De coronacrisis zet de zorg onder grote druk. Dat geldt in het bijzonder voor zorg in de laatste levensfase. Afscheid nemen van iemand die je lief is of zorg verlenen aan een stervende patiënt is in de huidige situatie complex. Samenwerkende onderzoekers van universiteiten en hogescholen van de stichting PALZON zijn daarom gestart met een onderzoek naar de ervaringen met zorg in de laatste levensfase voor mensen die tijdens de coronacrisis overlijden.
Corona en palliatieve zorg (update 6)
Nieuwslaatst aangepast op08-04-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten ge-update. Via nieuwsberichten houden wij u hiervan op de hoogte.
Landelijk overzicht vrije bedden hospices
Nieuwslaatst aangepast op08-04-2020
Er is veel behoefte aan inzicht in het aantal beschikbare bedden in de hospicezorg. Daarom biedt PZNL in deze coronacrisis een landelijke weergave van beschikbare hospicebedden voor mensen mét en zonder corona.
Corona en palliatieve zorg (update 5)
Nieuwslaatst aangepast op03-04-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten ge-update. Via nieuwsberichten houden wij u hiervan op de hoogte.
Corona en palliatieve zorg (update 4)
Nieuwslaatst aangepast op02-04-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten ge-update. Via nieuwsberichten houden wij u hiervan op de hoogte.
Corona en palliatieve zorg (update 3)
Nieuwslaatst aangepast op01-04-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten ge-update. Via nieuwsberichten houden wij u hiervan op de hoogte.
Speciale editie nieuwsbrief palliatieve zorg bij corona verschenen
Nieuwslaatst aangepast op01-04-2020
De uitbraak van COVID-19 heeft grote impact. Op patiënten en diens naasten, en op mensen die werkzaam zijn in de zorg. Hoe kun je als zorgprofessional in deze crisis de palliatieve zorg toch zo goed mogelijk inrichten? Daarvoor is aandacht in deze nieuwsbrief
Corona en palliatieve zorg (update 2)
Nieuwslaatst aangepast op29-03-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten ge-update. Via nieuwsberichten houden wij u hiervan op de hoogte.
Corona en palliatieve zorg (update 1)
Nieuwslaatst aangepast op27-03-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten ge-update. Via nieuwsberichten houden wij u hiervan op de hoogte.
Jaarverslag activiteiten van Fibula in 2019 voor het project geestelijke verzorging thuis
Nieuwslaatst aangepast op25-03-2020
In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. In deze publicatie vind je het jaarverslag over 2019 van dit project.
Raadpleeg de consultatieteams
Nieuwslaatst aangepast op21-03-2020
Behoefte aan consultatie? Hier vind je de telefoonnummers van de consultatieteams in jouw regio.
Leerwerkplek Zingeving in de palliatieve zorg online
Nieuwslaatst aangepast op20-03-2020
Door Corona vervallen momenteel bijeenkomsten en trainingen. Zo ook trainingen op het gebied van zingeving. Goede alternatieven zijn dan online leeromgevingen. Consortium Ligare heeft een online leerwerkplek omtrent zingeving ontwikkeld.
Gratis e-learning over hulp bij gevolgen van moeilijk eten bij kanker
Nieuwslaatst aangepast op16-03-2020
Voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kankerpatiënten is er een gratis geaccrediteerde e-learning ontwikkeld over het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.
Zelfevaluatie maakt kwaliteit palliatieve zorg Hospice Zenit inzichtelijk
Nieuwslaatst aangepast op16-03-2020
Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie. Over de ervaringen vertelt coördinator Cis van Deurssen in dit interview.
Nieuwe inzichten onvoorspelbare behandeling doorbraakpijn
Nieuwslaatst aangepast op13-03-2020
De richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker' is herzien. Deze richtlijn biedt handvatten bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker, zowel in de curatieve fase als in de palliatieve fase.
Nieuwe publicatie: veelgestelde vragen zelfevaluatie
Nieuwslaatst aangepast op13-03-2020
Een zorgorganisatie die inzicht wil krijgen in waar deze staat ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en waar verbetering mogelijk is, kan gebruik maken van de zelfevaluatie palliatieve zorg. Om de veelgestelde vragen te beantwoorden is een pagina gepubliceerd.
Zorgverleners Icare blij met digitaal Zorgpad Stervensfase
Nieuwslaatst aangepast op13-03-2020
Zorgverleners van Icare werken vanaf eind 2018 met het digitale Zorgpad Stervensfase. Albi Popken, verpleegkundig specialist palliatieve zorg en Bonnie van Bogerijen, projectleider zorginnovatie bij Icare, waren betrokken bij de digitalisering van het Zorgpad Stervensfase en vertellen wat het de zorgverlening heeft gebracht en hoe de invoering is gelopen.
Uit de media: Zingen voor mensen in hun laatste levensfase: ‘Die intimiteit is waanzinnig’
Nieuwslaatst aangepast op12-03-2020
De Bedside Singers is een koor bestaande uit vrijwilligers die zingen voor mensen in hun laatste levensfase. Het Parool volgde het koor een dag en schreef er een artikel over.
Proactieve zorgplanning in de praktijk
Nieuwslaatst aangepast op12-03-2020
Ziekenhuis Gelderse Vallei voerde proactieve zorgplanningsgesprekken in: 'Als patiënten die beelden, ideeën en wensen op dat moment nog goed kunnen uiten, kunnen we samen koersen op zinnige én gewenste zorg.'
B-learning palliatieve zorg voor training generalisten beschikbaar
Nieuwslaatst aangepast op18-02-2020
Het blended-learning-pakket (b-learning) om generalisten werkzaam in een palliatieve setting met training te ondersteunen, is compleet en beschikbaar op Palliaweb.
Animatie PaTz-methodiek
Nieuwslaatst aangepast op18-02-2020
Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden ontwikkelde met Stichting PaTz een verhelderende animatie over de PaTz-methodiek. De animatie is bedoeld om de bekendheid van deze methodiek te vergroten.
AHzN publiceert de kostprijs voor één dag hoogwaardige hospicezorg
Nieuwslaatst aangepast op11-02-2020
Aanleiding hiervoor is de wil verandering te brengen in de versnipperde financiering van hospicezorg in Nederland, omdat deze de toekomstbestendigheid van de hospicezorg onder druk zet.
Richtlijnen Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen beschikbaar
Nieuwslaatst aangepast op06-02-2020
De herziene richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ is gereed. Daarnaast verschijnt ook een geheel nieuwe evidence-based richtlijn ‘Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen’.
Filmpje terminaliteitsverklaring VWS
Nieuwslaatst aangepast op22-01-2020
De terminaliteitsverklaring is in veel gevallen niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte er een verhelderend filmpje over.
Bouw je mee aan Palliaweb?
Nieuwslaatst aangepast op09-01-2020
Na de lancering eind oktober hebben we veel positieve reacties ontvangen op Palliaweb. We ontvangen dagelijks mails met suggesties en vragen uit het veld. Daar zijn we blij mee en we roepen dan ook iedereen op die voor de bezoekers relevante informatie heeft op om die te delen.
Set Signalering en Besluitvorming vernieuwd en uitgebreid
Nieuwslaatst aangepast op06-01-2020
Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De Set Signalering biedt de zorgverlener handvatten hiervoor en is uitgebreid met een signaleringskaart en achtergrondinformatie over zingeving en spiritualiteit.
Rapport Individueel Zorgplan beschikbaar
Nieuwslaatst aangepast op23-12-2019
PZNL heeft in opdracht van en in samenwerking met VWS de verkenning uitgevoerd omtrent een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg.
Inzicht in huidige netwerkgovernance
Nieuwslaatst aangepast op17-12-2019
Fibula en PZNL hebben als opdrachtgever de werkgroep ‘Uitwerking netwerkgovernance’ de taak gegeven om: de huidige individuele netwerkgovernance inzichtelijk en beschikbaar te maken voor NPZ zelf en voor de landelijke organisaties. Om op basis van dit inzicht een advies te formuleren over de gewenste begeleiding aan de NPZ door de landelijke organisaties (Fibula en PZNL).
Tweede versie Handreiking financiering 2020 beschikbaar
Nieuwslaatst aangepast op17-12-2019
De 'Handreiking financiering palliatieve zorg 2020’ brengt de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart.
Wat betekent de afschaffing van de terminaliteitsverklaring voor zorgverleners?
Nieuwslaatst aangepast op17-12-2019
Per november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgesproken.
Tips voor behandelaars en naasten in korte film 'Zo schoon mogelijk dood gaan'
Nieuwslaatst aangepast op16-12-2019
Een korte, informatieve film waarin een bijzondere mevrouw in de palliatieve levensfase in gesprek met is met haar huisarts.
Saskia Teunissen nieuwe bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland
Nieuwslaatst aangepast op13-12-2019
Prof. dr. Saskia Teunissen wordt vanaf februari 2020 de nieuwe bestuurder van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) naast drs. Jessica Bruijnincx.
Lancering gratis e-learning voor verpleegkundigen over de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij kanker
Nieuwslaatst aangepast op03-12-2019
Voor alle verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor kankerpatiënten is er een gratis e-learning over het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.
Informatiekaarten NZa geven zorgprofessional inzicht in wijze van vergoeden
Nieuwslaatst aangepast op26-11-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde een serie informatiekaarten die zorgprofessionals inzicht geven in hoe ze hun inzet vergoed krijgen.
IKNL en Thuisarts.nl geven samen informatie over vermoeidheid bij kanker
Nieuwslaatst aangepast op18-11-2019
In dit nieuwsbericht: Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De informatie is gemaakt in samenwerking met IKNL.
Palliatieve zorg provincie Groningen naar hoger niveau door convenant
Nieuwslaatst aangepast op18-11-2019
Op 7 november 2019 ondertekenden 50 samenwerkende instellingen in de gezondheidszorg in de provincie Groningen een convenant waarmee ze zich verbinden aan een nieuwe manier van samenwerken.
Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg
Nieuwslaatst aangepast op06-11-2019
Dit nieuwsbericht gaat over het standpunt van Zorgverzekeraars Nederland: de indicatie van wijkverpleging moet leidend zijn bij palliatieve terminale zorg.
Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig
Nieuwslaatst aangepast op05-11-2019
Dit nieuwsbericht biedt informatie over terminaliteitsverklaring de in meeste situaties niet meer nodig is.
Geestelijke verzorging komt 'op stoom'
Nieuwslaatst aangepast op04-11-2019
Meer dan 60% van de Netwerken Palliatieve Zorg heeft inmiddels een structuur gebouwd zodat geestelijk verzorgers in de eerste lijn worden betaald voor hun diensten en dat is binnen de korte tijd dat het project GV loopt een prachtig succes!
Pal voor u 9 - Palliatieve zorg is voor iedereen anders
Nieuwslaatst aangepast op10-10-2019
In Pal voor u magazine 9 bevestigt minister Hugo de Jonge het belang van goede palliatieve zorg in de laatste levensfase. “Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat er geen zorg en hulp meer is, als ze te horen krijgen dat ze niet meer beter kunnen worden”, is zijn overtuiging.
Zorg op maat voor AYA's in de laatste levensfase
Nieuwslaatst aangepast op08-10-2019
Dit nieuwsbericht gaat in op een onderzoek onder AYA's (volwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar) met kanker in de palliatieve fase, dat momenteel door UMCG wordt uitgevoerd. Doelgroep van het onderzoek zijn AYA's, hun naasten en huisartsen. Meedoen kan nog tot en met februari 2020.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.