Nieuws

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Enquête richtlijn 'Delier in de palliatieve fase'
Nieuws19-01-2021
Een enquête over de herziening van de richtlijn 'Delier in de palliatieve fase', waarbij ook de stervensfase wordt belicht.
Enquête richtlijn 'Angst en depressie in de palliatieve fase'
Nieuws11-01-2021
De afgelopen jaren is onze kennis over angst en depressie in de palliatieve fase toegenomen. Daarom wordt de huidige richtlijnen angst (2008) en depressie (2010) herzien. Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom angst en depressie in de palliatieve fase.
Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld
Nieuws04-01-2021
Actuele, relevante cijfers en toepasbare inzichten beschikbaar stellen zodat de kwaliteit van palliatieve zorg wordt verbeterd. Dat is het doel bij het verzamelen en actualiseren van de kerncijfers over palliatieve zorg.
Kerst- en Nieuwjaarsboodschap PZNL-bestuurder: Meer eenheid en vaart in palliatieve zorg
Nieuws24-12-2020
‘Het is nodig om de palliatieve zorg in Nederland snel te versterken door verdergaande samenwerking. Gestaag toewerken naar een breed gedragen niveau van kwaliteit hoort daarbij.’
Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 uitgebreid met kinderpalliatieve zorg
Nieuws17-12-2020
De financiering van palliatieve zorg voor kinderen verschilt in veel opzichten van de palliatieve zorg voor volwassenen. Deze verschillen zijn opgenomen in de recent gepubliceerde tweede versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021.
Thuis sterven: budgetplafond geen belemmering
Nieuws17-12-2020
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben al een aantal jaar de afspraak dat het budgetplafond geen belemmering mag vormen om thuis te kunnen sterven. Toch blijkt dat dit soms mis gaat. Om dit te voorkomen is het van belang dat zorgaanbieders tijdig contact opnemen met de zorgverzekeraar.
Monitor Palliatieve Zorg door NZa gepubliceerd
Nieuws09-12-2020
Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de monitor Palliatieve Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De monitor brengt het zorggebruik van palliatieve patiënten en de kosten hiervan in kaart.
Oproep: meedenken over ontwikkeling Palliatieve Zorgzoeker
Nieuws09-12-2020
Om de sociale kaart in de palliatieve zorg te verbeteren en op een toekomstbestendige manier in te richten, is het project Zorgzoeker van start gegaan. De projectgroep wil zorgprofessionals betrekken in het ontwikkelproces om de Zorgzoeker zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun behoeften.
Cindy van den Berg-Verberkt wint Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek
Nieuws09-11-2020
Cindy van den Berg-Verberkt werd op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg uitgeroepen tot winnaar van de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek. Ze kreeg de prijs voor haar publicatie ‘Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status’.
Eerste Palliactief Award voor Alexander de Graeff
Nieuws05-11-2020
Internist-oncoloog Alexander de Graeff ontving tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020 de eerste Palliactief Award. Het juryrapport roemt zijn vele activiteiten binnen de palliatieve zorg.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!