Nieuws

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Uitgelichte vacature: Directeur Hospice Kajan (Hilversum)
Nieuws21-09-2020
Hospice Kajan (Hilversum) zoekt een directeur.
Basisscholing Palliatieve Zorg FiniVita bekroond met Comenius EduMedia Award 2020
Nieuws15-09-2020
De Basisscholing Palliatieve Zorg, ontwikkeld voor én door zorgprofessionals, is op vrijdag 11 september 2020 bekroond met de prestigieuze Comenius EduMedia Award 2020.
Factsheet Feiten en cijfers: Voorschrijven van medicatie door de huisarts
Nieuws09-09-2020
Het derde uit de serie van (vooralsnog) drie factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland is gereed. Dit factsheet gaat over het voorschrijven van pijnmedicatie door de huisarts en co-analgetica in de laatste drie levensmaanden.
Oproep tot bijdragen aan Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Nieuws07-09-2020
De organisatie van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg, dat 5 november a.s. online wordt gehouden, roept op om bijdragen te leveren: pitches, voorbeelden voor omver te schoppen 'heilige huisjes' en nominaties voor de allereerste uit te reiken Palliactief Award.
Wie wordt de winnaar van de ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2020’?
Nieuws24-08-2020
De Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact wordt jaarlijks uitgereikt aan het product/instrument dat de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren. De prijs is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC.
Bij vooruitkijken is hulp welkom: Trendanalyse Palliatieve Zorg
Nieuws24-07-2020
Welke trends en ontwikkelingen komen er de volgende 10 jaar op ons af en welke impact heeft dit op het veld van palliatieve zorg in Nederland? De Trendanalyse Palliatieve Zorg helpt bij het krijgen van overzicht over relevante ontwikkelingen rondom palliatieve zorg.
Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 verschenen
Nieuws23-07-2020
Vandaag verschijnt de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021. Deze handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2021 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.
Zorg voor zorgenden tijdens corona: ervaringen van een teamleider/verpleegkundige in een verpleeghuis
Nieuws23-07-2020
Jolanda is teamleider en verpleegkundige in een verpleeghuis met twee somatische afdelingen en twee afdelingen voor geriatrische revalidatie. Ze was net als teamleider gestart toen het huis werd overvallen door corona. Ze vertelt over haar ervaringen uit die periode.
Gevraagd: medewerking V&V naar onderzoek Kwaliteitskader
Nieuws22-07-2020
In hoeverre werken zorgverleners die direct zorg verlenen aan mensen met een palliatieve zorgvraag volgens het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg? Dit onderzoekt het Nivel op verzoek van het ministerie van VWS.
Zorgverlener heeft vaak behoefte aan sparren met specialist in palliatieve zorg
Nieuws21-07-2020
Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen. Dat blijkt uit cijfers van IKNL.
Introductie landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen
Nieuws16-07-2020
Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt, kan vragen hebben. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085-0043063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.
Knelpuntenenquête obstipatie in de palliatieve fase
Nieuws09-07-2020
De huidige versie van de richtlijn ‘Obstipatie in de palliatieve fase’ komt uit 2009. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. De richtlijn wordt zo mogelijk evidence based herzien. Hiertoe worden zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk rondom de zorg voor patiënten met obstipatie ervaren. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.
Activiteiten palliatieve netwerkzorg IKNL en Fibula samen verder in het nieuwe Fibula
Nieuws01-07-2020
Per 1 juli is de samenvoeging van netwerkzorgactiviteiten palliatieve zorg van IKNL en Fibula in het nieuwe Fibula een feit. Fibula richt zich dan, als lid van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), specifiek op de organisatie van netwerkzorg in de palliatieve zorg.
Oproep Oncokompas onderzoek onder partners
Nieuws01-07-2020
Oncokompas is een online zelfmanagement applicatie voor mensen met kanker en hun partners. Het geeft praktische informatie, inzicht, steun en advies. De VU Amsterdam houdt een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) onder partners van mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker om de effectiviteit van Oncokompas te bepalen onder deze doelgroep.
Gebruikersonderzoek voor doorontwikkeling patiëntenplatform door PZNL
Nieuws01-07-2020
Oproep van PZNL en Patiëntenfederatie Nederland om te helpen deelnemers te vinden voor een onderzoek naar de behoefte aan informatie  over palliatieve zorg onder patiënten en naasten.  Aan de hand van de uitkomsten wordt de website  overpalliatievezorg.nl  door ontwikkeld.
Nieuwe leden PZNL: stichting PALZON en Patiëntenfederatie Nederland
Nieuws23-06-2020
Stichting PALZON en de Patiëntenfederatie Nederland zijn toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Op 22 juni vond ondertekening van de samenwerking formeel plaats op het kantoor van PZNL in Utrecht.
PZNL: 'Bij stervensbeslissingen geeft stem van patiënt richting'
Nieuws22-06-2020
Tien aanbevelingen voor minder lijden in de periode voor het sterven, geformuleerd door zorgverleners en elf hoogleraren op basis van de ervaringen in de afgelopen coronamaanden.
Dr. Yvette van der Linden benoemd tot hoogleraar Palliatieve Geneeskunde
Nieuws18-06-2020
Op 1 juni 2020 is Prof. Dr. Yvette van der Linden benoemd tot hoogleraar Palliatieve Geneeskunde. Yvette werkt sinds 2011 als radiotherapeut-oncoloog en hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC. De leerstoel is ingesteld door IKNL en de Universiteit Leiden-LUMC.
Snelle verbinding werkt: PZNL Expertgroep wordt voortgezet
Nieuws17-06-2020
PZNL heeft een landelijke expertgroep ‘palliatieve zorg in tijden van corona’ opgericht, die bestaat uit de hoogleraren palliatieve zorg, de medisch adviseurs van PZNL, artsen en verpleegkundigen uit het hele land.
Goed zorgen voor jezelf: ervaringen van een verpleegkundige
Nieuws17-06-2020
Om goed te kunnen zorgen voor een ander, moet je ook goed zorgen voor jezelf. Nu de piek van de coronacrisis achter ons ligt, ziekenhuisopnames blijven afnemen en bezoekregelingen zijn versoepeld, deelt een zorgprofessional hoe hij de afgelopen maanden heeft beleefd.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.