Nieuws

Nieuws

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Bruikbare tools bij themabijeenkomst over patiëntenparticipatie in de palliatieve fase
Nieuws07-06-2021
Bij de themabijeenkomst over Patiëntenparticipatie, georganiseerd door PZNL op 1 juni 2021, werden vanuit verschillende invalshoeken voorbeelden en praktische handvatten gegeven om aan de slag te gaan met patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs, beleid of praktijk in de palliatieve zorg.
Vernieuwd kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg na de zomer
Nieuws07-06-2021
Er wordt gewerkt aan een vernieuwd kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg waarbij wordt uitgegaan van waarden die in de terminale palliatieve zorg belangrijk gevonden worden. Het ligt in de bedoeling om na de zomer met het nieuwe keurmerk te kunnen starten.
Gesignaleerd in de media #6
Nieuws03-06-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: de persoonlijke ervaringen van een vrijwilliger in een hospice, een patiënt met geestelijke verzorging thuis en verpleegkundige specialist.
ZonMw Parel voor project palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws02-06-2021
Het project 'Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' van Nivel en Koraal is door ZonMw beloond met een Parel.
Jaarcijfers Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020
Nieuws01-06-2021
De jaarcijfers Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020 zijn beschikbaar. Deze geven een beeld van de consultatie palliatieve zorg in Nederland die wordt uitgevoerd door (transmurale) consultatieteams.
Een vergeten groep: jongvolwassenen met kanker (AYA's) met een slechte of onzekere prognose
Nieuws27-05-2021
Wat betekent de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ voor jong volwassen met kanker (AYA´s) in deze tijd waar steeds meer behandelmogelijkheden zijn? Onderzoekers beantwoorden die vraag met nieuw wetenschappelijk onderzoek naar deze 'verloren' groep.
Voorkomen van burn-out vergt meer dan individuele aanpak
Nieuws21-05-2021
Om werkgerelateerde stress en burn-out bij zorgprofessionals in de palliatieve zorg te voorkomen, zijn ook interventies nodig die gericht zijn op veranderingen binnen het team en de organisatie. Dit blijkt uit de cross-sectionele studie van Anne-Floor Dijxhoorn (IKNL) en collega’s.
Samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren
Nieuws21-05-2021
Er is een positieve associatie tussen de perceptie van patiënten met gevorderde kanker op de betrokkenheid in proactieve zorgplanning van henzelf, hun naasten en hun behandelend artsen, en het eigen emotioneel functioneren.
Gesignaleerd in de media #5
Nieuws20-05-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: de positieve oproep voor betere waardering en facilitering van specialisten ouderengeneeskunde en nieuw onderzoek over de doelen van patiënten met uitgezaaide longkanker en hun artsen.
Subsidieregeling palliatieve zorg met 5 jaar verlengd
Nieuws17-05-2021
De subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging wordt met 5 jaar verlengd, tot 1 januari 2027. Demissionair minister De Jonge besloot daartoe na een positieve evaluatie van de regeling. De huidige regeling zou op 1 januari 2022 komen te vervallen.
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.