Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Nieuw op Palliaweb | Competentiescan palliatieve zorg
Nieuws26-11-2021
De competentiescan palliatieve zorg voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen is gelanceerd op Palliaweb. De scan laat zien hoe zorgverleners scoren op kennis, vaardigheden en attitude binnen de CanMEDS-rollen en welke bij- en nascholingen passen bij de uitkomst.
Wijs patiënten en naasten op vernieuwd patiëntenplatform met gratis flyer
Nieuws19-11-2021
Patiënten en naasten kunnen sinds 9 oktober 2021 terecht op de vernieuwde website overpalliatievezorg.nl. Zorgprofessionals kunnen gratis flyers ontvangen om patiënten en naasten te informeren over deze vernieuwde website.
Gesignaleerd in de media #17
Nieuws18-11-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: nieuw boek over het leven in een hospice, oratie van Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde Yvette van der Linden, Oog voor Naasten en een mobiel hospice in het ziekenhuis.
Kennissyntheses 'De evenwichtige zorgverlener' en 'Effectieve communicatie' beschikbaar
Nieuws16-11-2021
Er zijn twee nieuwe kennissyntheses gepubliceerd door stichting PALZON: 'Effectieve communicatie tussen zorgverlener en patiënt en naasten' en 'De evenwichtige zorgverlener'. Deze geven inzicht in de al beschikbare wetenschappelijke kennis in de respectievelijke onderwerpen, stellen relevante lacunes in kennis vast en doen aanbevelingen over hoe deze kennis verder aangevuld kan worden.
PZNL feliciteert prof. dr. Yvette van der Linden met haar oratie
Nieuws12-11-2021
Vrijdag 12 november 2021 heeft prof. dr. Yvette van der Linden haar oratie met de titel 'Tijdloos' gehouden vanwege haar bijzondere leerstoel palliatieve geneeskunde aan het LUMC. PZNL feliciteert Yvette van harte met het krachtige perspectief dat zij heeft neergezet om de palliatieve zorg in brede aandacht en betere samenhang en samenwerking door te ontwikkelen.
Morfinebehandeling bij chronische kortademigheid bij gevorderde COPD leidt tot verbetering kwaliteit van leven
Nieuws01-11-2021
Een morfinebehandeling bij chronische kortademigheid bij mensen met gevorderde COPD leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven. Het geeft bovendien geen ernstige bijwerkingen en is kosteneffectief, daarom zou lage dosis morfine altijd overwogen moeten worden bij patiënten met gevorderde COPD.
Lichte daling aantal door VPTZ-vrijwilligers ondersteunde cliënten in coronajaar 2020
Nieuws28-10-2021
In 2020 zijn maar liefst 11.743 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid; thuis, in hospices of in zorginstellingen. In totaal hebben deze vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden, blijkt uit de VPTZ Registratierapportage 2020.
Gesignaleerd in de media #16
Nieuws21-10-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: een column over de ongemakkelijke discussie van een huisarts met gezonde patiënten over euthanasie, zittingsverslag van de tuchtcommissie, technologie in de palliatieve zorg en ervaringen van een vrijwilliger
Missie Tumor Onbekend lanceert bewustwordingscampagne Primaire Tumor Onbekend
Nieuws20-10-2021
De bewustwordingscampagne is gericht op het vergroten van (h)erkenning en maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd die Primiaire Tumor Onbekend (PTO) is.
Vernieuwd PREZO hospicezorg gaat uit van waarden en dillema's
Nieuws13-10-2021
Op 29 september is het vernieuwde keurmerk PREZO Hospicezorg gelanceerd. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg is hierin nu volledig geborgd en sluit daarmee nog beter aan op de belevingswereld van zorgverleners, patiënten en naasten.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.