Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ontwikkeling Kennisagenda Palliatieve Zorg van start!
Nieuws30-01-2023
Met het ontwikkelen van de kennisagenda PZ komt er een actueel en breed overzicht van voor de praktijk relevante onderzoeksvragen voor de verschillende domeinen uit het kwaliteitskader palliatieve zorg.
Uit enquête blijkt: Kerncijfers palliatieve zorg worden gewaardeerd en gebruikt door het veld
Nieuws26-01-2023
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de kerncijfers heeft bekeken en gebruikt voor het werk. Het onderwerp dat het vaakst bekeken en gebruikt werd, is de ‘behoefte aan palliatieve zorg’.
Update: Handreiking financiering palliatieve zorg 2023
Nieuws24-01-2023
Handreiking financiering 2023
Rapport Palliatieve zorg in de ziekenhuizen: teams PZ verstevigen en verbreden hun inzet
Nieuws24-01-2023
De inzet van de teams palliatieve zorg (PZ) in de Nederlandse ziekenhuizen is verder verbreed, zo blijkt uit het rapport “Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen” van IKNL/PZNL in samenwerking met Palliactief en Erasmus MC.
Subsidieoproep: Versterking regionale en lokale samenwerking
Nieuws13-01-2023
Bij ZonMw start op 17 januari de subsidieoproep 'Versterking regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten'. ZonMw zet deze subsidieoproep uit vanuit het programma Palliantie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
Gesignaleerd in de media #35
Nieuws09-01-2023
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: het verpleeghuis als tijdelijk verblijf, vrijwilligers in de terminale fase, sterven voor gevorderden en spirituele zorg thuis.
Proactief gegevens delen in de palliatieve fase
Nieuws21-12-2022
IKNL, Stichting CareCodex en PZNL starten het project 'Proactief gegevens delen in de palliatieve fase'.
Webinarreeks voor diverse patiëntengroepen: start 2 maart 
Nieuws19-12-2022
In 2023 organiseert PZNL samen met onder andere Carend en de Patiëntenfederatie Nederland een reeks webinars (lezingen) over palliatieve zorg. De lezingen zijn gericht op patiënten en naasten, maar ook zorgprofessionals zijn van harte welkom.
Dit zijn de genomineerden Jaarprijs Palliatieve Zorg 2023
Nieuws14-12-2022
Dit jaar worden op het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg op 2 februari 2023 de Jaarprijzen Palliatieve Zorg Onderzoek en Impact uitgereikt. Hier vind je de genomineerden op een rij.
Naar betere zorg voor patiënten in hospices: Sympal+
Nieuws06-12-2022
Binnen Sympal+ werd gekeken welke gegevens uit hospices verzameld konden worden zonder extra registratielast en hoe de palliatieve zorg daarmee verbeterd kan worden.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.