SIRE-campagne ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen’
Nieuws8 februari 2022
Nieuws

SIRE-campagne ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen’

Nieuws 8 februari 2022

Ruim één op de drie mensen praat nooit over de dood. En dat terwijl het juist erg waardevol is om samen vroegtijdig bij de dood stil te staan, erover te praten en zo te leren wat iemand belangrijk vindt. SIRE start vandaag de publiekscampagne De dood. Praat erover, niet eroverheen om mensen aan te zetten de dood bespreekbaar te maken. 

Waardevolle gesprekken

Met deze campagne hoopt SIRE mensen stil te laten staan bij de waarde van praten over de dood en zo de dood meer ‘te laten leven’. Door er tijdig over te praten, kunnen we niet alleen elkaar steunen, maar ook elkaar beter leren kennen, leren wat belangrijk is in het leven en wat de wensen zijn in het laatste stuk van het leven. En die laatste fase is meer dan alleen de stervensfase.

Onderzoek

Onderzoeksbureau DirectResearch bevroeg in opdracht van SIRE 510 Nederlanders over de dood. Daaruit bleek onder meer dat 54% van de Nederlanders vindt niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is. Als gevolg daarvan ervaart men groter verdriet en een moeilijkere rouwperiode. ‘De dood is een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Onderzoek wijst uit dat mensen dat vergeten lijken te zijn. Het is juist waardevol om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te helpen. Vandaag, wacht niet tot morgen met je gevoelens uiten en naar elkaar te luisteren. Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt en dát vergroot de kwaliteit van onze levens,’ aldus Lucy van der Helm, directeur SIRE op Fonk

Publiekscampagne

De campagne is overal te zien: op TV, radio, bioscoop, online, in dagbladen, tijdschriften, buitenreclame en sociale media. De boodschap is vooral dat er in het leven veel aanleidingen zijn om te praten over de dood. Dus, volgens de campagne, ‘is vandaag een mooie dag om over het einde te beginnen.’

Proactieve zorgplanning

Ook voor goede en passende zorg is het belangrijk op tijd te weten wat iemand wel of juist niet wil. Want door behandelwensen en -grenzen te bespreken, kan de zorg zo goed mogelijk worden afgestemd op de wensen, waarden en behoeften. Deze proactieve zorgplanning – of ook wel ‘advance care planning’ - is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Voor elk individu, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Meer over proactieve zorgplanning

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 8 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.