Nationaal Programma Palliatieve Zorg verbetert zorg voor ongeneeslijk zieken
Nieuws5 oktober 2022
Nieuws

Nationaal Programma Palliatieve Zorg verbetert zorg voor ongeneeslijk zieken

Nieuws 5 oktober 2022

In het vandaag verschenen rapport ‘Kanker in Nederland – trends & prognoses tot en met 2032’ is aandacht voor de stijgende groep mensen met kanker die niet meer zal genezen. PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) is verheugd dat IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) deze groep mensen, die baat hebben bij palliatieve zorg, deze aandacht geeft.

PZNL deelt de zorg die IKNL heeft voor deze groep. Ook het ministerie van VWS heeft de stijging van het aantal ongeneeslijk zieken – niet alleen mensen met kanker, maar mensen met orgaanfalen (zoals hartfalen en COPD), dementie en ALS en ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid – voorzien, en daarom een Nationaal Programma Palliatieve Zorg ontwikkeld. Dit programma loopt sinds kort, en duurt tot 2027. VWS heeft PZNL als regiehoudende partij aanwezen en daarmee is Saskia Teunissen de voorzitter van dit Nationaal Programma dat de komende jaren in partnerschap met de IKNL, de Nederlandse Patiëntenfederatie, artsenfederatie KNMG, beroepsvereniging V&VN voor verpleegkundigen en verzorgenden, ActiZ, de Expertisecentra Palliatieve Zorg van de NFU, de 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg en de multidisciplinaire beroepsvereniging Palliactief wordt uitgevoerd.

Promotie van gesprekken over de laatste levensfase

In het Nationaal Programma komen diverse doelen van PZNL samen. Eén van de belangrijkste doelen is het verhogen van het maatschappelijk bewustzijn over palliatieve zorg onder de bevolking. Dit doel wordt onder meer bereikt door een intensivering van het aantal campagnes en publieksbijeenkomsten over palliatieve zorg. Zo start in november een nieuwe publiekscampagne over palliatieve zorg. De activiteiten hebben als doel burgers te verleiden meer met elkaar over de laatste levensfase te praten.

Proactieve zorgplanning

Een ander belangrijk doel is gericht op de zogeheten ‘proactieve zorgplanning’. Intentie van het Nationaal Programma is dat het voor medisch-specialisten, huisartsen en verpleegkundigen meer gangbaar wordt dat zij met hun (ongeneeslijk zieke) patiënten in gesprek gaan over hun wensen, behoeften en waarden ten aanzien van de laatste levensfase.

Samenwerking bevorderen

Onderdeel van het Nationaal Programma is tevens het verder verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Op die manier valt te garanderen dat de juiste palliatieve zorg voor iedereen bereikbaar en beschikbaar komt.

Meer informatie

Meer informatie over het rapport Kanker in Nederland - trends & prognoses tot en met 2032 is te vinden op de website van IKNL. Voor vragen kun je contact opnemen met Rob Bruntink via het contactblok op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 5 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.