Subsidieregeling palliatieve zorg met 5 jaar verlengd
Nieuws17 mei 2021
Nieuws

Subsidieregeling palliatieve zorg met 5 jaar verlengd

Nieuws 17 mei 2021

De subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging wordt met 5 jaar verlengd, tot 1 januari 2027. Daartoe heeft demissionair minister De Jonge besloten na een positieve evaluatie van de regeling. 'Voortzetting van de subsidieregeling voor geestelijke verzorging thuis wordt zeer wenselijk geacht, vanwege het belang van goede, voldoende beschikbare en toegankelijke begeleiding, hulpverlening en advisering op het vlak van zingeving en levensbeschouwing ten behoeve van diverse doelgroepen,' aldus De Jonge. De huidige regeling zou op 1 januari 2022 komen te vervallen. Naast deze verlenging komt er in de nieuwe regeling een aanpassing om eventueel ongeoorloofde staatssteun te voorkomen. 

Achtergrond 

Sinds 2019 is er volgens de regeling Subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase. Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor het verlenen van palliatieve terminale zorg en de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg. Zo kunnen vrijwilligers worden opgeleid, ingezet en begeleid om mensen thuis en in hospices de benodigde geestelijke ondersteuning te geven. De huidige subsidieregeling is in positief geëvalueerd door onderzoeksbureau HHM, zo schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer: 'Uit deze evaluatie blijkt dat voortzetting van de Regeling voor de subsidiëring van de vrijwillige palliatieve terminale zorg en de netwerken palliatieve zorg zeer gewenst is voor continuering van de resultaten van de organisaties en netwerken. Zonder overheidsfinanciering kunnen de instellingen en netwerken niet voortbestaan en zou de continuering van de zorg aan patiënten in de knel komen.' 

Aanpassing ten opzichte van huidige regeling 

De minister laat de regeling gedeeltelijk aanpassen om eventueel ongeoorloofde staatssteun te voorkomen. Het zorgdragen van inzet van geestelijk verzorgers wordt aangemerkt als DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang), zodat eventuele staatssteun kan worden gerechtvaardigd. Dit gebeurt op grond van de huidige falende markt voor dit onderdeel van zorg. 
 

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.