Start commentaarfase richtlijn 'Obstipatie in de palliatieve fase'
Nieuws23 september 2021
Nieuws

Start commentaarfase richtlijn 'Obstipatie in de palliatieve fase'

Nieuws 23 september 2021

Op donderdag 16 september is de richtlijn obstipatie in de palliatieve fase de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijn is verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijn kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 31 oktober de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

De gevolgen van obstipatie zijn groot. Het kan gepaard gaan met klachten, zoals buikpijn, anale pijn, opgeblazen gevoel, gewichtsverlies, misselijkheid en braken. Obstipatie kan ook leiden tot complicaties, zoals ileus, perianaal abces, blaasretentie en een delier. Sinds september 2020 is een werkgroep bezig geweest met het herzien van de richtlijn over obstipatie in de palliatieve fase uit 2010. Daarbij is veel aandacht geweest voor de signalering van obstipatie en de behandeling van obstipatie bij patiënten die opioïden gebruiken.

Vervolg na de commentaarfase

Na ontvangst van het commentaar op de richtlijn past de richtlijnwerkgroep de conceptrichtlijn aan op basis van de suggesties. Daarna wordt de definitieve richtlijn voor autorisatie nogmaals naar de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en de patiëntenvereniging gestuurd, waarna publicatie volgt. Dit is voor deze richtlijn naar verwachting begin 2022.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over de richtlijn 'Obstipatie in de palliatieve fase' kun je terecht bij Inge van Trigt via het contactblok op deze pagina. Meer weten over richtlijnen? Bekijk dan de themapagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 september 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.