Gesignaleerd in de media #19
Nieuws16 december 2021
Nieuws

Gesignaleerd in de media #19

Nieuws 16 december 2021

Palliatieve zorg bieden binnen de herstelgerichte ggz

Erik 53 jaar, heeft twee maanden geleden te horen gekregen dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Erik is laag verstandelijk beperkt en heeft schizofrenie. Binnen de herstelgerichte ggz komt palliatieve zorg maar incidenteel voor. Het zorgteam in deze blog laat zien dat het bieden van zorg in de laatste levensfase, door samenwerking met andere disciplines en nauw contact met naasten, goed te organiseren is binnen de herstelgericht ggz. (bron: Nursestation)

Zorgverlener mag stuntelen in gesprek over levenseinde

Hoe ga je als zorgverlener een gesprek over het levenseinde aan? Een van de constructies om zo’n gesprek te starten is de ‘wat als’-constructie, vertelt Rob Bruntink in dit webinar over palliatieve zorg van de Rivas Zorggroep. Lees ook het bijbehorende artikel van Qruxx.

7 december was de dag van de vrijwilliger

Twee vrijwilligers verbonden aan Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) vertellen over het werk dat zij doen. ‘We hoeven er als vrijwilliger eigenlijk alleen maar te zijn. Maar vaak ontstaan bijzondere gesprekken. Als je bijna doodgaat, vallen de maskers af. Het gaat dan om de essentie van het leven, niet meer om een mooie auto of een goede baan. Dan ontstaan boeiende gesprekken.’ (bron: Westervoortpost)

Drie keer te zien: leven en sterven op je eigen manier

Op Netflix zijn drie documentaires over het levenseinde te zien:

  • Extremis: twee artsen palliatieve geneeskunde behandelen patiënten die op het randje van de dood leven. ‘Het is goed als je een klein beetje zeggenschap hebt over hoe je gaat’, zegt een van hen. ‘Maar wat als je die keuzes zelf niet meer kunt maken?’
  • End game: documentaire over vijf mensen die weten dat ze doodgaan. Alle vijf hebben ze andere wensen, net als hun nabestaanden.
  • Cristina: ‘Hoe dichter je bij de dood bent, hoe levendiger je wordt’.

Lees meer over de documentaires in dit artikel van Agora.

Nieuw KNMG-standpunt geeft houvast bij euthanasie bij dementie

KNMG publiceert het standpunt Beslissingen rond het levenseinde en biedt artsen daarmee steun en overzicht bij het verlenen van zorg rond het levenseinde. Een belangrijk nieuw onderdeel is het hoofdstuk euthanasie bij dementie. In samenwerking met de Patiëntenfederatie publiceert de KNMG tegelijkertijd twee vernieuwde handreikingen voor patiënten en artsen met handvatten om te spreken over het levenseinde.

Nieuw op Palliaweb (ondermeer)

Nieuwe praatkaarten voor zorgverleners om in gesprek te gaan met patiënten over behandelbeperkingen.

Nieuwe toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.