Welke kant op met de palliatieve zorg?
Publicatie

Welke kant op met de palliatieve zorg?

  • Datum publicatie 24 januari 2018
  • Auteur Frank van den Berg
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2018

Samenvatting

Wereldwijd bezien is de palliatieve zorg binnen de geneeskunde een zich snel ontwikkelend aandachtsgebied. 58% van de landen heeft deze zorg in een of andere vorm georganiseerd. Dat is ten opzichte van 2006 een toename van 9%.

In Engeland wordt palliatieve zorg bij die helft van de patiënten die niet acuut overlijden meestal pas tegen het eind van het leven ingezet. Recent onderzoek toont echter aan dat zeer vroegtijdig toevoegen van deze zorg aan de specialistische oncologie leidt tot grotere tevredenheid en minder angst en depressie. Ook geeft dit beter gelegenheid de wensen rond het levenseinde te bespreken. En zelfs bleek onlangs uit een onderzoek in de Verenigde Staten (VS) onder patiënten met longkanker dat de groep waarbij vroegtijdig palliatieve zorg werd ingezet langer leefde, mediaan 11,6 versus 8,9 maanden.

Onduidelijk is wanneer palliatieve zorg moet beginnen. Direct na de diagnose van een levensverkortende ziekte? Op individuele basis? Uit onderzoek, verricht in Engeland, blijkt dat patiënten bij wie vroegtijdig wordt begonnen veel vaker in een hospice of thuis overlijden. Nu is de plaats van overlijden op zich geen reden voor palliatieve zorg maar wel het beter kunnen voldoen aan de wensen van de patiënt.

Kortom, schrijfster pleit voor het vroeg inzetten van palliatieve zorg, geïntegreerd met de specialistische zorg. Op den duur zal dat normaal worden en verdwijnt het stigma van ‘stervenshulp’.

Commentaar

De geschetste weg lijkt me uitstekend. In Engeland is de gezondheidszorg op diverse punten anders georganiseerd dan in Nederland. Ook wij moeten binnen de tweede en derde lijn palliatieve zorg in een vroeg stadium aanbieden. Echter de huisarts (deze professie wordt in het hele artikel niet genoemd) speelt een belangrijke rol als het goed is. Dat wil zeggen dat de palliatieve zorg transmuraal geregeld moet worden. Van de huisarts mag verwacht worden dat hij het initiatief neemt contact te houden met de patiënt, ook als deze specialistisch behandeld wordt. Dat zal leiden tot minder opnamen en beter voldoen aan de goed besproken wensen van de patiënt rond het levenseinde.

Over de publicatie

Broadbent, A., et al (2017). Innovation in palliative care: What’s next? Eur J Pall Care 24(6)+256-260.

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie januari 2018. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2018
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.