Palliatieve zorg, natuurlijk maar niet vanzelfsprekend
Publicatie

Palliatieve zorg, natuurlijk maar niet vanzelfsprekend

  • Datum publicatie 27 februari 2023
  • Auteur Jaap Schuurmans, huisarts, kaderarts palliatieve zorg 
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist ouderengeneeskunde
  • Doelgroep Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 februari 2023

Inleiding 

Reanimeren? Ja natuurlijk tenzij.. Die vanzelfsprekendheid gaat voor palliatieve zorg helaas nog niet op. Het vaktijdschrift Pallium heeft als wegbereider in Nederland hier hard zijn best voor gedaan en veel betekend. Toch komt deze zorg nog onvolledig tot zijn recht. In Amerika wordt teruggeblikt bij het 25-jarig bestaan van het Journal of Palliative Medicine, met bijeenkomsten van deskundigen om hierop te reflecteren. Je merkt dat ieder het eens is over het doel: De levenskwaliteit van alle patiënten zo optimaal mogelijk te laten zijn ongeacht hun aandoening, met aandacht voor hun naasten en verzorgenden! Dit is op diverse manieren te bereiken. Zoals het trainen van gespreksvaardigheid en de noodzaak van voldoende tijd. Dan is open contact mogelijk om werkelijk vertrouwelijke gesprekken te kunnen voeren.  

Voor iedereen goede palliatieve zorg

Om zorgmedewerkers, verzekeraars en beleidsmakers te overtuigen is krachtiger onderzoek noodzakelijk. De meest belangrijke onderzoeksvraag uit het eerste artikel is: Hoe verschillend ziet de wereld eruit als voor iedere betrokkene wel goede palliatieve zorg wordt verleend? 

Meetmethoden kwaliteit van levenseinde 

Het tweede artikel gaat in op de meetmethoden die nu worden gebruikt om de kwaliteit van een levenseinde vast te kunnen stellen. Dat bepaalt tenslotte of de door ons gewenste toekomstige veranderingen ook daadwerkelijk effect hebben. Bekende kwaliteit indicatoren die nu worden gebruikt, zoals de plaats van overlijden, zijn niet voldoende als meetwaarde om het levenseinde kwaliteit vast te stellen. Er zijn meer factoren die daarbij een rol spelen. Auteurs stellen dat aan de hand van de door hen opgestelde criteria, gezocht moet worden naar een meetmethode die in diverse zorgsettingen, met diversiteit aan aandoeningen eenvoudig kan worden ingezet. Dan kan persoonsgerichte zorgkwaliteit in het levenseinde worden gemeten. 

Commentaar 

Beide onderzoeken stimuleren tot dringende onderzoeksvragen. Want nog altijd gaat de financiering van zorg vanzelfsprekend grotendeels naar de orgaan gespecialiseerde geneeskunde, die zich op genezing richt.  

Over de publicaties 

 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie februari 2023. Alle e-pal-artikelen staan hier  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 februari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.