Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)
Publicatie

Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)

  • Datum publicatie 20 januari 2021
  • Uitgever Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in opdracht van ministerie van VWS
  • Type brochure / folder
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2021

Als een naaste overlijdt, dan brengt dat veel verdriet met zich mee. Maar soms ook vragen. Bijvoorbeeld over het ziekbed van de overledene en de zorg en behandeling die hij of zij kreeg. Informatie hierover staat vermeld in het medisch dossier van de overleden patiënt. 

Sinds 1 januari 2020 is het wettelijk recht op inzage voor nabestaanden gewijzigd. Deze folder geeft uitleg over wanneer een nabestaande wel of geen recht heeft op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt. Dit inzagerecht is van toepassing op medische dossiers van een brede groep aan zorgverleners. Niet alleen de medische dossiers van de huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis vallen eronder maar bijvoorbeeld ook van de fysiotherapeut, apotheek, een individuele zorgaanbieder of een zorginstelling.

Ben je een naaste van iemand die ernstig ziek is? Dan kun je deze folder gebruiken om het gesprek aan te gaan over inzage in zijn of haar medisch dossier na overlijden. Ben je patiënt? Denk er dan goed over na of je wel of geen inzage wilt geven aan naasten of anderen in je medisch dossier na je overlijden.

Download

Digitale folder 'Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden'

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.