Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten
Project

Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten

  • Betrokken organisaties Pharos, AMC, Netwerk NOOM, Amsterdam UMC locatie VUmc, Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland
  • Looptijd 01-05-2017 tot 01-05-2019
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager mensen met een migratieachtergrond
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Om goede palliatieve zorg aan diverse patiëntengroepen te waarborgen is inzicht nodig in de verschillende percepties over waardigheid en in competenties van zorgverleners die deze percepties over waardigheid ondersteunen of versterken.

Doel

Doel van het project is het ontwikkelen van voorlichting aan patiënten van niet-westerse herkomst over zorg aan het levenseinde en hun naasten en het ontwikkelen van een training voor zorgverleners over waardigheid bij niet-westerse patiënten. Daarnaast is in kaart gebracht hoe waardigheid wordt ervaren door patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst en wat voor hen belangrijk is om waardigheid te behouden.

Resultaten

Het project heeft een e-learning opgeleverd voor het MBO, maar daarbij verdiepende opdrachten voor het MBO, HBO en WO. Daarnaast hebben zij een voorlichting ontwikkeld waarin informatie wordt gegeven over palliatieve zorg. Daarin gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de betekenis van de laatste levensfase en wat daarin voor hen belangrijk is.

Producten

E-learning: E-learning voor mbo en hbo
De e-learning is ontwikkeld voor mbo-niveau 3-4 en is ook bruikbaar voor hbo-studenten. De focus van de e-learning ligt op kennisoverdracht en reflectie. De studenten doen kennis op over de onderdelen die belangrijk zijn bij (palliatieve) zorg aan migranten, reflecteren op hun eigen visie op een waardige laatste levensfase en maken kennis met casussen waarin dilemma’s met patiënt of familie zich voor doen.

Handreiking: Toelichting e-learning en Verdiepende opdrachten voor mbo, hbo en wo
De handreiking bestaat uit de beschrijving van een e-learning ‘Palliatieve zorg aan migranten’ en verdiepende opdrachten die door docenten gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Dit onderwijs is geschikt voor MBO-3, MBO-4, HBO en WO.. De focus van de verdiepende opdrachten ligt op verdieping van de thema’s en het samen reflecteren op en oplossen van veelvoorkomende situaties. De verdiepende opdrachten zijn ontwikkeld voor MBO-3-4, HBO en WO.

Materiaal: Voorlichtingsmateriaal over laatste levensfase
Doel van het voorlichtingsmateriaal is voorlichters te helpen informatie gegeven over palliatieve zorg en met de deelnemers in gesprek te gaan over de betekenis van de laatste levensfase en wat daarin voor hen belangrijk is. Het materiaal bestaat uit: Draaiboek, een powerpointpresentatie en een uitleg bij de powerpointpresentatie. Er is materiaal voor: Turkse en Marokkaanse voorlichters, Surinaams-Creoolse voorlichters en Surinaams-Hindoestaanse voorlichters

Presentatie: Dignity in the last phase of life of Turkish, Moroccan and Surinamese patients in the Netherlands. A qualitative study among patients, relatives and key informants. De Voogd et al. Presentatie op 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health (MERH 2018), Edinburgh, UK

Presentatie: Dignity in the last phase of life.Patients with a migration background and their relatives in the Netherlands. De Voogd et al. Presentatie op the 6th Public Health Palliative Care International Conference 13 - 16 October, 2019, Blue Mountains, Australia

Artikel: Religie en familieDit artikel is verschenen in: Pallium oktober 2019. Om dit artikel te lezen is een account nodig

Artikel: Twelve tips to teach culturally sensitive palliative careDit artikel is verschenen in: Medical Teacher oktober 2020

Artikel: A dignified last phase of life for patients with a migration background: A qualitative study. Dit artikel is verschenen in: Palliative Medicine decemer 2020

Artikel: Community Education for a Dignified Last Phase of Life for Migrants: A Community Engagement, Mixed Methods Study among Moroccan, Surinamese and Turkish MigrantsDit artikel is verschenen in: International Journal of Environmental Research and Public Health oktober 2020.
 

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.