Goed voorbeeld: Besluitvorming in de palliatieve fase
Project

Goed voorbeeld: Besluitvorming in de palliatieve fase

  • Betrokken organisaties IKNL, UMCU
  • Status afgesloten
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

De set signalering en besluitvorming in de palliatieve fase komen te vervallen. Deze hulpmiddelen zijn geïntegreerd in de werkmethode Palliatief redeneren, wat met behulp van het afgeronde project KWASA tot stand is gekomen. Meer informatie over Palliatief redeneren vindt u hier.

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam te gebruiken. Bij Besluitvorming in de palliatieve fase wordt de methode van klinisch redeneren gecombineerd met de uitgangspunten van palliatieve zorg. Het gebruik van de methodiek zorgt ervoor dat zorgverleners doelgericht gaan analyseren, dat er oog is voor alle dimensies en er tijdig wordt geanticipeerd op veranderingen bij de patiënt in de palliatieve fase. Er wordt daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt en zijn levensverwachting. 

De methode bestaat uit een inleiding, beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en situaties in de palliatieve fase. 

Doel besluitvorming in de palliatieve fase 

Symptoommanagement in de palliatieve fase is voor patiënten van groot belang. Als zorgverlener wil je adequaat reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten, levensverwachting en wensen van de patiënt. Het gebruik van de methode draagt bij aan  systematische besluitvorming in de palliatieve fase. Het behandelbeleid is afgestemd op de individuele patiënt en is transparant voor patiënt, naasten en zorgverleners. De kwaliteit van zorg wordt inzichtelijk, toetsbaar en daarmee ook stuurbaar.  

Randvoorwaarden 

  • Het management heeft een visie op palliatieve zorg; 
  • Methodisch gebruik van richtlijnen in de palliatieve zorg wordt gestimuleerd; 
  • Het multidisciplinaire team onderschrijft het belang van een goede samenwerking binnen het team; 
  • Het multidisciplinaire team heeft voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg; 
  • Er is ruimte voor investering van tijd en middelen voor implementatie van de methodiek. 

Beslisschijf

Een losse beslisschijf is te downloaden via de webshop

Voor implementatie van de methodiek zijn de Handreiking Implementatie methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase en de training Besluitvorming in de palliatieve fase een beschikbaar.

Looptijd project  

De Handreiking implementatie methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase is geschreven voor de projectgroep die de methodiek gaat implementeren binnen de organisatie. Het biedt ondersteuning bij het schrijven van een implementatieplan. In de bijlage is opgenomen een checkllist met randvoorwaarden. 

Het implementeren van de methodiek in de organisatie vraagt minimaal 1 jaar.

Borging  

Om ook op lange termijn te blijven werken met Besluitvorming in de palliatieve fase is het aan te bevelen om de methodiek binnen bestaande (overleg)structuren te borgen. Denk hierbij aan: cliënt/patiënt-bespreking, MDO, teambespreking, overdrachtsmomenten, startgesprek met cliënt/patiënt, ECD/EPD, inwerkprogramma nieuwe medewerkers. Maak daarnaast een functie (geen persoon) binnen de organisatie verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de methodiek. 

Wat heb je nodig?

Meer informatie 

Wil je meer informatie of heb je vragen over de implementatie van de methodiek? Of wil je zorgverleners leren werken met de methode Besluitvorming in de palliatieve fase? Neem dan contact op met Marjolein Verkammen via de contactmogelijkheid op deze pagina.   

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.