Zingeving in de thuissituatie
Project

Zingeving in de thuissituatie

  • Resultaten Zorgverleners hebben tools om de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en zorgverleners te versterken en het gesprek te voeren met de cliënt over behoeften, verwachtingen en afspraken.
  • Publicatiedatum 12 juni 2024
Voor vragen, neem contact op met:
Anja Visser Rijksuniversiteit Groningen
Laatst geactualiseerd: 12 juni 2024

Wat houdt het project in?

Zingeving in de thuissituatie heeft als doel de geestelijke verzorging in de palliatieve fase beter te organiseren in de thuissituatie. Door als zorgorganisatie of zorgverleners met dit implementatieprogramma aan de slag te gaan wordt de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en zorgverleners versterkt en gesprekken met de cliënt actief gestructureerd door het gebruik van gespreksthema’s, werkvormen en voorbereidingsopdrachten om levensvragen van de cliënt bespreekbaar te maken en het gesprek naar een diepere laag te brengen.

De interventie helpt het bevorderen van de integratie van geestelijke verzorging in de thuissituatie in het bestaande landschap van zorg en welzijn, in het bijzonder de eerstelijns palliatieve zorg en het sociaal domein. De ontwikkelde materialen die handvatten bieden om het gesprek te voeren over behoeften, verwachtingen en afspraken in de palliatieve zorg zijn per discipline weergegeven. Sommige tools kunnen gebruikt worden voor een specifieke doelgroep.

In de implementatiehandreiking zijn de volgende materialen te vinden: Gespreksmodel, werkboek, informatiefolders, implementatiehandreikingen, advies- en onderzoeksrapport en een docentenhandreiking met PowerPoint Presentatie.

De interventie komt voort uit het afgeronde ZonMw project ‘PLOEG‘ dat in drie deelprojecten is opgedeeld. Voor meer informatie over deze onderzoekprojecten kijk dan op de ZonMw pagina van PLOEG 1, PLOEG 2, PLOEG 3.

Wat levert het project op?

De ontwikkelde materialen bieden handvatten om het gesprek te voeren met de cliënt over behoeften, verwachtingen en afspraken in de palliatieve zorg. Daarnaast biedt het praktische informatie en inzichten om de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren in gesprek met andere professionals uit het zorg- en welzijnsdomein.

Het interventieprogramma is uitgewerkt in drie deelprojecten en draagt bij aan: 

  1. Versterken van de inbedding van de geestelijke verzorger in de organisatie 
  2. Versterken van de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners 
  3. Versterken van de gespreksvoering bij geestelijk verzorgers 

Er kan gekozen worden om een deelinterventie – dus niet de gehele interventie - te implementeren. Let er daarbij op dat het sterk wordt aangeraden om de gehele interventie te implementeren.

Meer informatie

Het is mogelijk om gebruik te maken van NPPZII ondersteuning. Ga voor meer informatie naar de procedure Samenwerking Consortia en Netwerken. Meer informatie over dit Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG)-project vind je op de projectenpagina. Op de projectpagina vind je een overzicht van de ontwikkelde materialen gesorteerd op discipline. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met dr. Anja Visser, a.visser-nieraeth@rug.nl.  

Wie is betrokken?

De interventie is geschikt voor geestelijk verzorgers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij de palliatieve thuiszorg.

Wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?

Wanneer je binnen je eigen instelling verschillende onderdelen wilt implementeren zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

  • Voordat kan worden gestart met het project is het van belang een inventarisatie te doen naar de huidige situatie in de organisatie. Het is aan te bevelen een projectleider/kartrekker aan te stellen binnen de organisatie voor het implementeren van het project. Deze is verantwoordelijk voor het opstellen van een implementatieplan en de uitvoering hiervan.  
  • Voor het opstellen van een implementatieplan kan gebruik gemaakt worden van een checklist (zie bijlage 1). De checklist geeft algemene randvoorwaarden weer en waar nog aandacht voor nodig is binnen de organisatie. 
  • Neem kennis van belemmerende en stimulerende factoren zoals beschreven in Handreiking Implementatie tools. Neem kennis van de drie tools, ontwikkeld in verschillende contexten, en kies de meest passende voor jouw situatie. 
  • Zorg voor draagvlak zodat je vanuit de organisatie tijd en ruimte krijgt om de tool te implementeren, samen met andere leden van het implementatieteam. 

Samen leren en implementeren

Als je als organisatie gaat starten met dit project voegen we je ook toe aan het Leerwerkplatform. Dit is een platform waar onderling ervaringen en best practices worden gedeeld. Meer informatie over het leerwerkplatform vind je in de implementatiehandreiking.

Investering

De implementatie van zingeving in de thuissituatie kost tijd en geld. In de implementatiehandreiking is een schatting gemaakt van de investering voor de implementatie, uitgaande van een looptijd van 12 maanden. De totale kosten zijn afhankelijk van het uurtarief en van het maatwerktraject.  

Voor vragen, neem contact op met:
Anja Visser Rijksuniversiteit Groningen
Laatst geactualiseerd: 12 juni 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.