Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel

Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen (gesprekswijzer)

  • Ontwikkelaar Amsterdam UMC
  • Soort Gesprekswijzer
  • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Medisch specialisten, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten
  • Versie 2021
  • Doelgroep Kinderen, Mensen met een psychiatrische aandoening, Mensen met een verstandelijke beperking, Naasten | Mantelzorgers, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam de Vos Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2024

De gesprekswijzer Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen biedt artsen en verpleegkundigen handvatten voor het voeren van een familiegesprek over ingrijpende behandelbeslissingen. Daarbij gaat het met name om beslissingen om een levensondersteunende behandeling al dan niet te starten (bijvoorbeeld reanimatie) of om een levensondersteunende behandeling al dan niet te staken (bijvoorbeeld invasieve beademing).

Er staan concrete tips in voor het gesprek met directe naasten van de patiënt en voor een goede voorbereiding. Een thema dat expliciet aan de orde komt is het voorbereiden van directe naasten op het naderend overlijden van de patiënt en op het bespreken van hun wensen ten aanzien van het afscheid.

De gesprekswijzer draagt bij aan een open en zorgzame dialoog tussen zorgprofessionals en directe naasten om zo te komen tot een beslissing die het belang van de patiënt het beste dient én die de directe naasten hoort en steunt.

Ook helpt de gesprekswijzer zorgprofessionals om te bepalen welke gespreksbenadering het beste past bij de situatie van de patiënt en bij de wensen en behoeften van de directe naasten. In het geval er nog meerdere behandelopties zijn met elk hun voordelen en nadelen, zal dat meestal een benadering zijn van gezamenlijke besluitvorming. Dit betekent niet dat de directe naasten ook daadwerkelijke moeten meebeslissen, zoals in de gesprekswijzer ook wordt benadrukt.

Inzet hulpmiddel

De gesprekswijzer ondersteunt artsen en verpleegkundigen bij het voeren van familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen.
 

Naar de gesprekswijzer


Randvoorwaarden voor implementatie

De gesprekswijzer is direct toepasbaar.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Aanvullend materiaal

  • De gesprekswijzer is een van de producten die is ontwikkeld in het kader van de famICom-studie. Meer informatie over deze studie is te vinden in dit onderzoeksverslag. Een compact overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit de famICom-studie is te vinden in de publiekssamenvatting.
  • Een tweede product dat is ontwikkeld in het kader van de famICom-studie is de tiendelige podcastserie Op leven en dood. Deze serie belicht wat er voorafgaat aan de beslissing om de IC-behandeling van een ernstig zieke patiënt te staken en voor welke dilemma’s dit families en zorgprofessionals stelt. 
     
 

De gesprekswijzer is tot stand gekomen met behulp van subsidie vanuit ZonMw. 

Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam de Vos Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.