Schrijven van een levensverhaal (opdracht)
Onderwijsmateriaal

Schrijven van een levensverhaal (opdracht)

 • Aanbieder Zuyd Hogeschool
 • Versie 2018
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020

Laat de student een levensverhaal schrijven, bijvoorbeeld tijdens hun stage (laatste jaar). Het maakt hen bewust van de invloed van het levensverhaal van de patiënt/cliënt op de zorgbehoefte van de patiënt/cliënt. 

Opdracht voor de student:

Beschrijf aan de hand van een interview dat je afneemt bij een patiënt het levensverhaal van die patiënt vanaf het moment dat er sprake is markering van de palliatieve fase en er sprake is van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning). Het levensverhaal dient dus te gaan over aspecten die te maken hebben met de spirituele dimensie die de patiënt en zijn naasten ervaren. Dus: 

 • Wat betekent deze levensfase voor hen, welke vragen en gevoelens spelen er?
 • Kan men hier gemakkelijk over praten? Met wie?
 • Zijn er zaken die nog afgerond dienen te worden?
 • Zijn er zaken die men moeilijk kan loslaten?
 • Speelt zijn/haar levensbeschouwing een rol?
 • Zijn er andere krachtbronnen waar men in deze fase op kan terugvallen?
 • Is er onrust, angst, of juist acceptatie?
 • Wat zijn hun verwachtingen in deze levensfase?

Daarnaast kun je bij het uitwerken van de opdracht denken aan onderwerpen als: heb jij als zorgverlener het gevoel dat je zicht hebt op wat er werkelijk speelt, is het team van professionals in staat hier de zorg op af te stemmen, wie neemt regie? etc. Heel veel vragen die je mag gebruiken bij dit interview. Jij mag kiezen hoe je het gesprek aanpakt. Maar maak er geen casus van maar een levensverhaal.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.