Schrijven van een levensverhaal (opdracht)
Onderwijsmateriaal

Schrijven van een levensverhaal (opdracht)

 • Aanbieder Zuyd Hogeschool
 • Soort materiaal lesmodule
 • Versie 2021
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 19 december 2022

Palliatieve zorg is per definitie persoonsgerichte zorg. Daarvoor is het nodig om tijdens het zorgproces een goede vertrouwensband op te bouwen met de cliënt of patiënt. Daarnaast zorgen de vier dimensies van palliatieve zorg voor het holistische karakter. Daarbij blijkt de spirituele dimensie wat achter te blijven en wordt het door de zorgverlener soms als moeilijk ervaren deze dimensie bespreekbaar te maken. De opdracht zorgt ervoor dat studenten praktisch aan de slag gaan met gesprekstechnieken om de meerwaarde ervan te ervaren in de patiëntgerichte zorg.

Patiënten die in aanmerking komen bij deze opdracht bevinden zich in de palliatieve fase en er is sprake van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning). Het levensverhaal dient specifiek te gaan over aspecten die te maken hebben met de spirituele dimensie die de patiënt en zijn naasten ervaren. De zorgverlener of student kiest zelf hoe hij het gesprek aanpakt. In de opdracht worden enkele suggesties gegeven voor het interview en de reflectie naar aanleiding van het gesprek.

Leerdoelen

Na het voltooien van de opdracht heeft de student:

 • inzicht in de spirituele dimensie
 • gesprekstechnieken kunnen toepassen bij een zorgvrager in de palliatieve fase
 • inzicht in het patiëntensysteem rondom een zorgvrager in de palliatieve fase
 • geleerd een patiëntgerichte aanpak te gebruiken in gespreksvoering
 • geleerd een vertrouwensband op te bouwen met een zorgvrager in de palliatieve fase
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 19 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.