Rouw in verschillende zorgsettingen (casus)
Onderwijsmateriaal

Rouw in verschillende zorgsettingen (casus)

 • Aanbieder IKNL
 • Soort materiaal casuïstiek
 • Versie 2022
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 15 december 2022

Vier casussen over Rouw in verschillende zorgsettingen. Centraal staat het signaleren van rouw en wat je als zorgverlener kan doen. De casuïstiek belicht nieuwe wijzigingen en belangrijke aandachtspunten uit de herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase (2022, Pallialine.nl). Het bespreken van de casuïstiek nodigt zorgverleners (i.o.) uit te praten over rouw.

Leerdoelen

Het bespreken van de casus, stimuleert deelnemers:

 • te praten over rouw, rouwverwerking en het eigen handelen hierin te bespreken en met elkaar uit te wisselen
 • te reflecteren op het eigen handelen
 • betekenis te geven aan het begrip rouw en rouwverwerking binnen de eigen zorgsetting en functie.

Na afloop, kan de deelnemer:

 • signalen en vormen van rouw herkennen, benoemen, duiden en daarbij de best mogelijke zorg benoemen waarbij ook verwijzing naar (gespecialiseerde) zorgverleners behoort.
 • betekenis van het begrip ‘culturele diversiteit’ ten aanzien van rouw toepassen op een casus.
 • onderdelen uit de herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase toepassen op de eigen werksituatie.

 

Naar de casussen

Naar de docentinstructie


Licentie

Creative commons: by-nc-sa 


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 15 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.