Palliatieve zorg voor dak- en thuislozen (handleiding)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor dak- en thuislozen (handleiding)

 • Aanbieder Hospice Kuria en Amsterdam UMC
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, casuïstiek, website
 • Versie 2021
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol samenwerkingspartner | samenwerken
 • Kosten nee
Contactpersoon
Margriet Wieles Hospice Kuria
Laatst geactualiseerd: 23 november 2021

Interactief onderwijs voor zorgverleners en hulpverleners over palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Deze mensen overlijden vaak vroeg aan complexe aandoeningen en op maatschappelijke opvang- of beschermd wonen-locaties. Dit maakt het bieden van palliatieve zorg aan deze doelgroep soms erg ingewikkeld.
Uit onderzoek blijkt dat onderwijs verbetert aan professionals werkzaam in de generalistische palliatieve zorg, in maatschappelijke opvanglocaties en op beschermd wone- locaties, de palliatieve zorg aan mensen die dak- of thuisloos zijn. Professionals krijgen inzicht in het signaleren en beloop van de palliatieve fase, door casu├»stiek uit de praktijk. Ook ontvangen zij praktische handvatten en hulplijnen om mee aan de slag te gaan.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de complexiteit van palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn.
 • Inzicht krijgen in de bijzonderheden bij het bieden van palliatieve zorg aan deze doelgroep.
 • Inzicht krijgen in wat belangrijk is voor de doelgroep wanneer het gaat om zorg rond het levenseinde.
 • Leren hoe aandacht te hebben voor waarden, wensen en behoeften van dak- en thuislozen.
 • Door casu├»stiek inzicht krijgen in het beloop van de palliatieve fase en in beslissingen die genomen (kunnen) worden.
 • Handvatten krijgen voor praktische inzichten en mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in de palliatieve zorg en hulpverleners in maatschappelijke opvang- en beschermd wonen locaties.
   

Naar het materiaal


Licentie

Creative Commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Margriet Wieles Hospice Kuria
Laatst geactualiseerd: 23 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.