Veelgestelde vragen over de Onderwijsknooppunten
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de Onderwijsknooppunten

Op veelgestelde vragen over de Onderwijsknooppunten palliatieve zorg vind je hier antwoord:

Het Onderwijsknooppunt is een netwerk van organisaties en mensen die:

  • werken in  mbo, hbo en wo zorgonderwijs en
  • bij – en nascholingen verzorgen.

De Onderwijsknooppunten richten zich op het optimaliseren van het palliatieve zorgonderwijs met als doel om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. In totaal bestaat het landelijke netwerk uit acht regio’s met elk een eigen ambassadeur(s). Dit netwerk maakt het mogelijk om de brug te slaan tussen regionale en landelijke activiteiten. De Onderwijsknooppunten maken bovendien onderdeel uit van het bestaande netwerk van consortia palliatieve zorg waardoor de verbinding wordt gelegd met onderwijs, onderzoek en praktijk.

De inzet is om met elkaar te werken aan de inrichting en verankering van het onderwijs in palliatieve zorg. Hierbij kan gedacht worden aan de inhoud, de vorm, de omvang en plaats in het curriculum of in de bij- en nascholing.

Alles binnen een Onderwijsknooppunt is erop gericht om innovaties, ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot palliatief onderwijsaanbod ook daadwerkelijk te implementeren! Denk hiervoor bijvoorbeeld aan het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0, de toolbox met onderwijsmaterialen, de catalogus en de onderwijskaart voor aankomende zorgverleners. Verbinding met onderzoek en zorgpraktijk is hierbij een vereiste.

Binnen het Onderwijsknooppunt, worden diverse groepen betrokken:

  • De ambassadeur(s) van het Onderwijsknooppunt
  • De contactpersonen van de onderwijsinstellingen
  • Daar waar mogelijk de contactpersonen van de bij – en nascholingen palliatieve zorg.
  • Docenten en studenten
  • De samenwerkingspartners binnen het consortium palliatieve zorg

Het regionaal Onderwijsknooppunt palliatieve zorg werkt op het niveau van een consortium palliatieve zorg. Er zijn acht consortia palliatieve zorg. Klik hier voor het overzicht.

Het landelijk Onderwijsknooppunt palliatieve zorg verbindt alle regionale Onderwijsknooppunten met het doel om actuele thema’s, beleidsontwikkelingen, innovaties en expertise op het gebied van onderwijs en palliatieve zorg te bundelen.

Er zijn veel manieren waarop je kunt bijdragen aan het Onderwijsknooppunt. Dit kan door bijvoorbeeld mooi lesmateriaal , best practices of een scholing te delen. Maar ook de vraagstukken die spelen binnen het onderwijs of in de aansluiting tussen onderwijs, zorgpraktijk en mogelijk onderzoek in palliatieve zorg horen wij graag. Schroom niet en neem contact met ons op via  een mail aan Jojanneke van Staveren.

Ambassadeur Onderwijsknooppunt

De ambassadeur is het eerste aanspreekpunt van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg en is de linking pin tussen onderwijs en zorgpraktijk van palliatieve zorg. Elk Onderwijsknooppunt heeft één of meerdere ambassadeurs. De ambassadeur kan niet alleen inhoudelijk meedenken maar kan ook best pratices ophalen en delen, leerwerkplaatsen faciliteren of zorgen voor verbinding tussen onderwijs, zorgpraktijk en onderzoek. Bekijk hier wie ambassadeur is in jouw regio.

Je kunt de ambassadeurs voor al jouw vragen over onderwijs in palliatieve zorg benaderen. Dit kan zowel inhoudelijk zijn als ook pragmatisch. Zo kunnen ambassadeurs  meedenken over implementatie van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 binnen jouw onderwijsinstelling of over deelname als onderwijsinstelling aan onderzoek. Schroom niet en bel of mail ons! Bekijk hier wie ambassadeur is in jouw regio.

Als student ben je misschien op zoek naar specifiek onderwijsmateriaal of wil je weten welke vervolgopleiding bij jou aansluit. Misschien zoek je een specifiek stageadres of wil je als student onderzoek doen naar palliatieve zorg. Voor deze vragen en voor alle andere vragen die jou als student bezighouden met betrekking tot onderwijs in palliatieve zorg kun je terecht bij de ambassadeur van jouw Onderwijsknooppunt. Bekijk hier wie ambassadeur is in jouw regio.

Je kunt bij de ambassadeur terecht voor vragen over onderzoek dat gericht is op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk in palliatieve zorg en/of werkveld waarbij een onderwijscomponent aanwezig is. Bekijk hier wie ambassadeur is in jouw regio.

De ambassadeur is aanspreekpunt van het Onderwijsknooppunt. Je kunt bij hem/haar terecht voor al jouw vragen gerelateerd aan onderwijs in palliatieve zorg. Van de mogelijkheid om mee te denken over de implementatie van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0, specifiek lesmateriaal naar welke opleiding of bijscholing het beste aansluit bij je scholingsbehoefte of vragen over onderzoek dat gericht is op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk in palliatieve zorg. Schroom niet en bel of mail ons! Bekijk hier wie ambassadeur is in jouw regio.

Consortium palliatieve zorg

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn acht consortia palliatieve zorg gevormd, waarvan een specifiek voor kinderpalliatieve zorg. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het Fibula. In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo). Klik hier voor meer informatie over de consortia.

Er zijn acht consortia. Zeven die gericht zijn op volwassenen in de palliatieve fase en hun naasten. Eén consortium is gericht op kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De consortia vormen een landelijk dekkend netwerk.

Het Onderwijsknooppunt is onderdeel van het consortium palliatieve zorg. In het consortium werken zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs nauw met elkaar samen.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onderwijs over palliatieve zorg? Een seintje krijgen als er nieuw onderwijsmateriaal beschikbaar komt? En weten waar je kennis kunt opdoen via scholingen, symposia of congressen? Meld je dan hier aan voor de onderwijs-nieuwsbrief.