Succesvol initiatief regio Leiden vraagt om landelijke implementatie
Nieuws28 november 2018
Nieuws

Succesvol initiatief regio Leiden vraagt om landelijke implementatie

Nieuws 28 november 2018

Het is een beetje regenachtige dag in oktober als ik Hospice Issoria in Leiden binnen stap. Daar is een afspraak gepland met Cock Kroft (teammanager Extramurale Zorg ActiVite), André van Zuijlen (domeinmanager Topaz) en Hans van der Graaf (coördinator Hospice Issoria). Ik wil graag meer weten over het succes van een initiatief dat in de regio Zuid-Holland-Noord zo’n twee jaar geleden werd gestart.

Situatieschets

Een landelijk bekende situatie, waarin een patiënt die is opgenomen in een hospicevoorziening opknapt of stabiliseert. Een hospice-setting is op dat moment niet meer passend en overplaatsing naar huis of een verpleeghuis is dan nodig. Een traject dat echter niet goed is georganiseerd binnen de palliatieve zorg; tijdrovend en omslachtig. Daar wilden ze in deze regio graag van af. Door het samen anders te organiseren, is het gelukt dit proces enorm te versnellen.

Als overplaatsing aan de orde is, geven naasten en patiënt een voorkeursplek aan. Het hospice neemt dan contact op met deze zorgaanbieder. Als er niet direct plek is, wordt een inschatting van de wachttijd gegeven. Als het om een plek gaat met financiering vanuit de Wlz dan volgt een aanvraag via het CIZ. Het CIZ neemt met een maximale termijn van zes weken dan een beslissing. Dat is lang, en daarmee wordt de plek waar de patiënt terecht kan komen een probleem.


Nieuwe manier van werken

In Zuid-Holland Noord werken ze daarom anders. Verpleeghuizen is gevraagd sneller een signaal te geven als er plek is. Pas als er plek is, wordt een aanvraag aan het CIZ gestuurd. In dit geval een aanvraag wegens “bijzondere omstandigheden”. Deze wordt door het CIZ binnen twee weken behandeld. Waarbij de voorwaarde is het aanleveren van volledige informatie vanuit verpleeghuis en hospice. Mijn gesprekspartners geven aan dat naast een digitale aanvraag er vaak ook een telefoontje gaat naar het CIZ, omdat de ervaring leert dat de regeling daar niet altijd bij iedereen bekend is.

Alle partijen geven aan dat de samenwerking goed verloopt. Voor de patiënt is het fijn, voor de organisaties geeft het minder administratie en levert het financieel winst op want de patiënt kan sneller naar een passende plek met passende financiering.

Ik zit met drie tevreden professionals aan tafel. En met een goed voorbeeld dat ook zeker voor andere regio’s interessant is!


Interessante pilot

Het CIZ is onlangs een pilot gestart in 3 regio’s. Samen met cliënten en zorgaanbieders doen zij ervaring op met het versnellen van het indicatieproces naar 7 werkdagen. Bekijk voor meer informatie de website van het CIZ.

Bron: Stichting Fibula

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 november 2018
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.