10. Deskundigheidsbevordering
Thema

10. Deskundigheidsbevordering

Het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met Coronavirus kan om nieuwe kennis en vaardigheden vragen. Diverse instanties bieden scholingen, webinars en onderwijsmateriaal aan.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 februari 2021

Palliatieve zorg algemeen (zie hiervoor de pagina opleiding)

De volgende opleidingen brengen we onder de aandacht omdat deze nu zonder kosten en breed beschikbaar zijn gesteld i.v.m. Corona:

Beslissingen rondom levenseinde

Persoonlijke balans

Markering

Proactieve zorgplanning (advanced care planning)

Symptoombestrijding

Stervensfase en overlijden

Verder vindt u op deze coronapagina's meer informatie over de specifieke thema's:

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 februari 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.