Deskundigheidsbevordering
Thema

Deskundigheidsbevordering

Het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met Coronavirus kan om nieuwe kennis en vaardigheden vragen. Diverse instanties bieden scholingen, webinars en onderwijsmateriaal aan.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2022

Alle informatie op deze pagina wordt door de corona-redactie van Palliaweb doorlopend gecontroleerd op actuele relevantie en juistheid. Hoewel de huidige situatie ten opzichte van het begin van de pandemie gewijzigd is door de hoge vaccinatiegraad en de mogelijkheden voor behandeling bij ernstige besmetting, voldoet de hier geboden informatie voor palliatieve zorg ons inziens nog altijd aan die criteria. Deze informatie is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van de PZNL Expertgroep bestaande uit hoogleraren palliatieve geneeskunde, artsen en verpleegkundigen uit het hele land en de medisch en verpleegkundig adviseurs van PZNL. We nodigen zorgverleners van harte uit om relevante aanvullingen te mailen en/of aan te geven wat zij missen

Palliatieve zorg algemeen (zie hiervoor de pagina opleiding)

De volgende opleidingen brengen we onder de aandacht omdat deze nu zonder kosten en breed beschikbaar zijn gesteld i.v.m. Corona:

 • E-learning voor zorgverleners: Basis palliatieve zorg (begingoedzorggoed.nl)
  E-learning programma met een samenhangende serie van acht modules die ieder los van elkaar gevolgd kunnen worden. De modules zijn ontwikkeld om het generalistische niveau bij zorgverleners met basiskennis en vaardigheden in de palliatieve zorg te vergroten. 
  Bron: MSD academy. Versie: 16-04-2020

 • Serie korte basisscholingen (ppt) voor artsen en verpleegkundigen: COVID-19 en palliatieve zorg
  In de basisscholingen worden de meest voorkomende thema's besproken waar zorgverleners mee te maken kunnen krijgen. De serie is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis.
  LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg. Versie 04-2020

 • Online leerwerkplek voor zorgverleners: Zingeving
  In de leerwerkplek leer je praten met patiënten en naasten over zingeving. De leerwerkplek bevat 12 modules.
  Bron: Consortium Ligare​

 • Stappenplan voor contact op afstand met ongeneeslijk zieke patiënten
  Dit stappenplan geeft zorgverleners concrete handvatten om een gesprek op afstand aan te gaan met ongeneeslijk zieke patiënten. Zoals bij een telefonisch gesprek of via beeldbellen. De focus van dit stappenplan ligt op de psychosociale dimensie en zingeving.
  Er staan voorbeeldvragen en tips in over wat wel en wat vooral niet te doen of te zeggen. Ook staan er tips in die de zorgverlener mee kan geven aan de patiënt.
  Bron: ZinPlus, Radboudumc, Bureau MORBidee

Beslissingen rondom levenseinde

Persoonlijke balans

Markering

Proactieve zorgplanning (advanced care planning)

Symptoombestrijding

Stervensfase en overlijden

Verder vindt u op deze coronapagina's meer informatie over de specifieke thema's:

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.