Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Contact Palliaweb'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Thema's
Contenttype
Zorgaanbod
Zorgvragers
Zorgverleners
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Soort materiaal
Goede voorbeelden
Thema
Tussen 2006 en 2016 heeft ZonMw een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met andere zorgverleners en nog altijd vormen ze een bruikbare bron van inspiratie.
Goede Voorbeelden film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'
Onderwijsmateriaal
Een ontroerend en waargebeurd verhaal over patiënt Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. De persoonlijke benadering van de zorgprofessionals wordt hierbij in beeld gebracht. De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden.
Goede Voorbeelden: 'Ik blijf een poosje bij je zitten'
Onderwijsmateriaal
Twee video-fragmenten van 11.32 en 15.31 minuten die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie die niet lang meer zal leven en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden.
Hulpmiddelen voor goede palliatieve zorg in de GGZ
Onderwijsmateriaal
GGZ Centraal heeft een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee ook andere ggz-organisaties zonder palliatieve unit kunnen werken aan goede palliatieve zorg voor hun patiënten. Enkele voorbeelden zijn: de handleiding ‘Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis’, het laatste wensenboekje, een checklist palliatieve fase.
Goed voorbeeld: Kennis en Kunde programma hospices
Project
Het 'Kennis en Kunde-programma hospices' (KeK) is een opleidingsprogramma dat hospices en kleinschalige bijna-thuis-huizen kunnen gebruiken voor het selecteren, inwerken, kwalificeren en behouden van vrijwilligers en het op peil houden van hun kennis en vaardigheden.
Digitale set 'Signalering in de palliatieve fase'
Publicatie
De methode 'Signalering in de palliatieve fase' bestaat uit een inleiding, instructie, stappenplan, werkblad, signaleringskaarten en achtergrondinformatie zorgproblemen. Deze publicatie bevat de digitale set Signalering in de palliatieve fase.
Incompany training Besluitvorming in de palliatieve fase
Opleiding
Binnen de eigen organisatie de besluitvorming in het mdo vormgeven? Dat is mogelijk door op je eigen locatie het hele behandelteam te trainen.
Lesmodule workshop Signalering in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Lesmodule voor zorgverleners die binnen zorginstellingen (gaan) werken met de methode ‘Signalering in de palliatieve fase’. De workshop is voor zorgverleners die binnen de eigen werkomgeving deze methodiek toepassen of binnenkort gaan toepassen.
PowerPoint workshop Signalering in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De PowerPointpresentatie is voor zorgverleners/docenten die de workshop ‘Signalering in de palliatieve fase’ gaan geven in de eigen instelling. Het advies is de workshop te laten geven door zorgverleners/docenten die de train-de-trainer set signalering in de palliatieve fase hebben gevolgd, en/of de set signalering hebben geïmplementeerd in de eigen organisatie.
Signalering in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Hierbij is tijdige signalering essentieel om onnodige problemen in deze laatste fase te voorkomen. De methode Signalering in de palliatieve fase biedt verzorgenden concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg.
Handreiking 'Implementatie Signalering in de palliatieve fase'
Publicatie
De handreiking 'Implementatie Signalering in de palliatieve fase' is voor projectleiders die de methodiek Signalering in de palliatieve fase implementeren.  Door de stappen in de handreiking te volgen is voorafgaand aan de implementatie helder waarom de implementatie van belang is, wie er tijdens de implementatie betrokken zijn en wat ieders rol is.
Proactieve Palliatieve Zorg voor huisartsen
Opleiding
Proactieve Palliatieve Zorg voorziet in hulpmiddelen en een training voor huisartsen, zodat zij beter zijn toegerust op het identificeren van patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg. Aanbod komen het aangaan van het gesprek met de patiënt en diens naasten over de toekomst en het opstellen van een multidimensioneel, proactief zorgplan.
Het goede levenseinde in casussen
Onderwijsmateriaal
Het goede levenseinde in casussen gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners.
Goed voorbeeld: Dementie en palliatieve zorg
Project
Het Goede voorbeeld 'Dementie en palliatieve zorg' richt zich op de samenwerking en verbinding tussen de keten dementie en een netwerk palliatieve zorg op het organisatorische en uitvoerend vlak.
Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij de besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam
Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017
Publicatie
Begin 2017 vroegen Bureau HHM en Stichting Fibula aan de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg en de VPTZ-organisaties welke lokale/regionale initiatieven bij hun bekend zijn. Deze uitvraag heeft geleid tot een overzicht aan initiatieven.
Zelfevaluatie maakt kwaliteit palliatieve zorg Hospice Zenit inzichtelijk
Nieuws16-03-2020
Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie. Over de ervaringen vertelt coördinator Cis van Deurssen in dit interview.
Overzicht Palliantieprojecten 2015 en 2016
Publicatie
Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) kent 14 doelstellingen onder 4 thema’s. Iedere doelstelling is vertaald in een aantal maatstaven. In 2015 inventariseerde bureau HHM wat de stand van zaken op elk van die maatstaven was (nulmeting).
Uit de media: Zingen voor mensen in hun laatste levensfase: ‘Die intimiteit is waanzinnig’
Nieuws12-03-2020
De Bedside Singers is een koor bestaande uit vrijwilligers die zingen voor mensen in hun laatste levensfase. Het Parool volgde het koor een dag en schreef er een artikel over.
Palliantieprojecten
Thema
Het ZonMw programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis en faciliteert samenwerking tussen een groot aantal partijen.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!