Proactieve zorgplanning voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie

Proactieve zorgplanning voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Datum publicatie 1 juni 2023
 • Auteur De Graaf et al.
 • Organisatie TAVG Magazine
 • Soort publicatie artikel
 • Versie 1
 • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorger, Huisarts, Mantelzorger, Patiënt, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
 • Doelgroep Mensen met een verstandelijke beperking
 • Setting Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 juli 2023

Volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat zij naast de verstandelijke beperking ook vaker lichamelijke beperkingen, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen hebben. 

Aanleiding

Zorgverleners lopen in de praktijk tegen verschillende knelpunten aan bij het starten, uitvoeren en evalueren van proactieve zorgplanning in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Gezien de complexiteit van de doelgroep en de vele disciplines die betrokken kunnen zijn, brengt proactieve zorgplanning extra uitdagingen met zich mee in de interdisciplinaire samenwerking en organisatie van zorg. Een handreiking voor proactieve zorgplanning in de langdurige zorg, waaronder in de verstandelijk gehandicaptenzorg, zou handvatten kunnen bieden aan de praktijk. 

Doel

Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) ontwikkelt momenteel een handreiking ‘Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg - Medische zorg en behandeling’. Voor de ontwikkeling van de handreiking is door SKILZ een knelpuntenanalyse verricht. De resultaten hiervan worden beschreven in dit artikel. De toekomstige handreiking beoogt zorgverleners handvatten te bieden om met deze knelpunten om te gaan. 

Conclusies en aanbevelingen 

 • Een gesprek over proactieve zorgplanning biedt de cliënt met een verstandelijke beperking en zijn naasten de mogelijkheid om aan te geven wat voor hen belangrijk is.
 • Het is belangrijk deze gesprekken zo vroeg mogelijk te voeren om voldoende tijd te hebben om een relatie op te bouwen met cliënt en naaste, stapsgewijs beslissingen te kunnen nemen en zo nodig andere disciplines te betrekken.
 • In de verstandelijk gehandicaptenzorg wordt proactieve zorg vaak niet toegepast omdat zorgverleners tegen verschillende knelpunten aanlopen bij het starten, uitvoeren en evalueren van proactieve zorgplanning.

Over de publicatie

Van de Graaf et al. (2023). SKILZ ontwikkelt handreiking voor de langdurige zorg: Proactieve zorgplanning voor mensen met een verstandelijke beperking. TAVG Magazine. 

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.