Ondersteuning voor naasten op de intensive care: lessen uit een cross-sectioneel multicentrisch cohortonderzoek tijdens de COVID-19-pandemie
Publicatie

Ondersteuning voor naasten op de intensive care: lessen uit een cross-sectioneel multicentrisch cohortonderzoek tijdens de COVID-19-pandemie

  • Datum publicatie 10 augustus 2023
  • Auteur Renckens et al.
  • Organisatie BMC Health Services Research
  • Gebruiker Basisarts, Kaderarts, Naaste, Patiënt, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Doelgroep Alle doelgroepen, Dak- en thuislozen, Kinderen, Kwetsbare ouderen, Mensen met een migratieachtergrond, Mensen met een psychiatrische aandoening, Mensen met een verstandelijke beperking, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 augustus 2023

Ondersteuning van naasten is erg belangrijk op de intensive care (IC). Tijdens de eerste COVID-19 golf moest de ondersteuning voor naasten van IC patiënten aanzienlijk veranderd worden. De aangepaste ondersteuning verminderde mogelijk de kwaliteit en het gevoel van ondersteuning. We wilden evalueren hoe de ondersteuning voor naasten op Nederlandse IC’s georganiseerd was tijdens de eerste COVID-19 golf en hoe deze ervaren werd door deze naasten in vergelijking met naasten van vóór COVID-19 en naasten uit de tweede golf. Daarnaast wilden we onderzoeken welke elementen van ondersteuning geassocieerd zijn met positieve ervaringen.

Methodiek

We voerden een cross-sectionele multicentrische cohortstudie uit op zes Nederlandse IC's in Nederland. Schriftelijke vragenlijsten werden verspreid onder naasten van IC-patiënten van vóór de COVID-19, de eerste golf en de tweede golf. De vragenlijst bevatte vragen over demografische gegevens, de organisatie van de ondersteuning en de ervaringen en tevredenheid van naasten met de ondersteuning.

Resultaten

In totaal vulden 329 naasten de vragenlijst in (52% partner, 72% vrouw en 63% IC-verblijf van 11 dagen of langer). De ondersteuning voor naasten van IC-patiënten tijdens de eerste COVID-19 golf verschilde significant van vóór COVID-19 en de tweede golf. Er werden verschillen gevonden in alle categorieën van elementen van ondersteuning: wie, wanneer, hoe en wat. Over het algemeen waren naasten uit de drie periodes zeer positief over de ondersteuning. Het enige verschil in tevredenheid tussen de drie periodes was het hogere percentage naasten uit de eerste golf dat aangaf dat de zorgverleners genoeg tijd voor hen hadden. Elementen van de ondersteuning die geassocieerd werden met veel positieve ervaringen en tevredenheid waren: een vaste tijdsperiode voor het contact tussen naasten en zorgverleners, het ontvangen van informatie (bijv. folders) over 2 of meer onderwerpen, het bespreken van meer dan 5 onderwerpen (bijv. ook mentaal welzijn) met zorgprofessionals en het emotionele ondersteuning aangeboden krijgen.

Belangrijkste conclusies

Hoewel de ondersteuning voor naasten op de IC aanzienlijk anders was tijdens de COVID-19 pandemie, waren naasten nog steeds positief over deze ondersteuning. De veranderde ondersteuning gaf inzicht in verbeterpunten voor toekomstige vergelijkbare situaties en voor de normale dagelijkse IC-praktijk: bijvoorbeeld dagelijks contact op een vast tijdstip en het aanbieden van emotionele ondersteuning. IC's zouden moeten overwegen welke elementen verbetering behoeven in hun praktijk.

Relevantie voor de praktijk

  • Probeer zoveel mogelijk een vast tijdstip te hanteren voor (planbaar) contact met naasten, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten en niet lang in onzekerheid zitten
  • Wij raden aan om alle naasten emotionele ondersteuning aan te bieden tijdens de IC opname, waarbij zij zelf kunnen besluiten hier wel of geen gebruik van te maken.

Referentie

Renckens, S. C., Pasman, H. R., Klop, H. T., du Perron, C., van Zuylen, L., Steegers, M. A., ... & Onwuteaka-Philipsen, B. D. (2023). Support for relatives in the intensive care unit: lessons from a cross-sectional multicentre cohort study during the COVID-19 pandemic. BMC Health Services Research, 23(1), 1-16.

 

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.