Kwaliteit van medische ontslagbrieven - een retrospectieve medische dossierstudie
Publicatie

Kwaliteit van medische ontslagbrieven - een retrospectieve medische dossierstudie

  • Datum publicatie 18 januari 2022
  • Auteur Annemieke van der Padt - Pruijsten
Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke van der Pradt – Pruijsten Maasstad Ziekenhuis
Laatst geactualiseerd: 18 januari 2022

Introductie

Adequate informatie-uitwisseling is belangrijk voor de veiligheid en continuïteit van zorg voor patiënten die vanuit verschillende settings zorg ontvangen. Voor patiënten die na een ziekenhuisopname naar huis ontslagen worden, is het tijdig en adequaat informeren van hun huisarts van belang.

Dit is vooral aan het einde van het leven belangrijk, omdat in de laatste levensfase wensen voor behandeling en zorg kunnen veranderen. Diverse studies hebben laten zien dat de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen niet altijd optimaal is. Wij onderzochten de kwaliteit van de medische ontslagbrief voor patiënten die in hun laatste levensjaar in het ziekenhuis waren opgenomen. 

Methodiek

In een retrospectieve medische dossierstudie werden patiënten geïncludeerd als zij:

  • tussen 1 januari en 1 juli 2017 minimaal één keer in het ziekenhuis waren opgenomen
  • na ontslag naar huis waren gegaan
  • binnen een jaar na ontslag waren overleden

We verzamelden patiëntkenmerken en gegevens die volgens landelijke richtlijnen in medische ontslagbrieven bij ontslag uit het ziekenhuis moeten worden vermeld. Daarnaast verzamelden we zowel in het medisch dossier als in de medische ontslagbrief gegevens die verwezen naar een beperkte levensverwachting. 

Resultaten

Wij includeerden 108 patiënten met kanker of andere levensbedreigende ziekten. Bij zes patiënten (6%) werd de ontslagbrief binnen twee dagen na ontslag verzonden. Gegevens zoals de datum van opname en ontslag, een samenvatting van de geleverde zorg, informatie over medicatiegebruik werden redelijk tot goed vermeld in de ontslagbrief van de meeste patiënten.

Voor 57 patiënten (53%) bevatte de ontslagbrief enige informatie die betrekking had op hun beperkte levensverwachting (bijvoorbeeld een inschatting van hun levensverwachting, afspraken over behandelbeperkingen), terwijl de beperkte levensverwachting in 76 gevallen (70%) in het medisch dossier werd vermeld. We vonden deze informatie vaker in ontslagbrieven voor patiënten die minder dan drie maanden na een ziekenhuisopname overleden dan voor patiënten die drie tot twaalf maanden daarna overleden (p<0.01).

Conclusie/aanbevelingen

Voor patiënten met een beperkte levensverwachting die na een ziekenhuisopname naar huis gaan, ontbrak in één op de twee ontslagbrieven informatie over hun beperkte levensverwachting. Er zijn specifieke richtlijnen nodig voor de uitwisseling van medische informatie over patiënten met een beperkte levensverwachting tussen zorginstellingen.

Relevantie voor praktijk

  • In het onderwijs voor artsen is meer aandacht nodig voor het belang van tijdige en adequate informatieoverdracht voor patiënten met een beperkte levensverwachting.
  • De medische overdracht zou minimaal informatie moeten bevatten over de beperkte levensverwachting, afspraken over eventuele behandelbeperkingen en aanbevelingen voor de zorg thuis. 
  • Procedures en richtlijnen voor medische informatie-uitwisseling tussen zorgsettings moeten worden verbeterd. 

Naar de publicatie

Engel, M., et al. (2021) Quality of hospital discharge letters for patients at the end of life: A retrospective medical record review. Eur J Cancer Care (Engl). Epub ahead of print.

Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke van der Pradt – Pruijsten Maasstad Ziekenhuis
Laatst geactualiseerd: 18 januari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.