Het perspectief van huisartsen op hun rol in gezamenlijke besluitvorming bij de behandeling van kanker in de palliatieve fase
Publicatie

Het perspectief van huisartsen op hun rol in gezamenlijke besluitvorming bij de behandeling van kanker in de palliatieve fase

  • Datum publicatie 2 maart 2023
  • Auteur Floor Dijxhoorn
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Huisarts, Medisch specialist, Praktijkondersteuner
  • Doelgroep Volwassenen
  • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 maart 2023

Introductie

Vanwege hun specifieke kennis over oncologische zorg nemen oncologen vaak de uiteindelijke behandelbeslissingen. Echter, huisartsen zijn, gezien hun vaak langdurige behandelrelatie met hun patiënten en meer holistische benadering, bij uitstek de persoon om gezamenlijke besluitvorming te bevorderen bij patiënten met gevorderde kanker. Toch is er nog weinig bekend over hoe huisartsen hun eigen bijdrage aan gezamenlijke besluitvorming zien. Het doel van dit onderzoek was dan ook te onderzoeken wat het perspectief van huisartsen is op hun rol in gezamenlijke besluitvorming over kanker behandeling van patiënten in de palliatieve fase en wat zij nodig hebben om deze rol te vervullen.

Methode

Tweer onderzoekers hielden semigestructureerde interviews met huisartsen. De interviews werden opgenomen en getranscribeerd en de data werd thematisch geanalyseerd.  

Resultaten

In totaal deden vijftien huisartsen mee, verspreid over elf verschillende gezondheidscentra. De meeste huisartsen waren van mening dat gezamenlijke besluitvorming over kankerbehandeling de verantwoordelijkheid is van de oncoloog. Toch zagen zij toegevoegde waarde van hun eigen betrokkenheid in het besluitvormingsproces vanwege onder andere hun unieke positie in het gezondheidssysteem en hun rol in de terminale fase. Zij zagen een ondersteunende rol voor zichzelf in het proces door bijvoorbeeld de kwaliteit van de keuze te toetsen en het proces te complementeren. Randvoorwaarden voor betrokkenheid in het gezamenlijke besluitvormingsproces die werden genoemd waren samenwerking met de oncoloog, informatie over de behandelopties en voldoende tijd hebben voor het gesprek.

Conclusie

Huisartsen kunnen een rol spelen in het gezamenlijk besluitvormingsproces bij behandeling van kanker in de palliatieve fase en bijdragen aan het bereiken van beslissingen van hoge kwaliteit. De huisarts heeft hierin een ondersteunende rol. Inzichten uit deze studie kunnen helpen bij het ontwikkelen van instrumenten voor interprofessionele gezamenlijke besluitvormingsprocessen. 

Relevantie voor de praktijk

  • Time-out gesprekken kunnen de betrokkenheid van huisartsen in gezamenlijke besluitvormingsprocessen faciliteren.
  • Huisartsen trainen in effectieve ondersteuning in gezamenlijke besluitvorming kan bewustwording onder huisartsen over hun rol in het proces vergroten. 

Naar de publicatie

Bos-van den Hoek D.W., van der Velden N.C.A., Huisman R., et al. (2022). Role of GPs in shared decision making with patients about palliative cancer treatment: a qualitative study in the Netherlands. British Journal of General Practice 2022; 72 (717): e276-e284. 

Meer informatie

Meer over gezamenlijke besluitvorming.

Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.