Beschermende en risicofactoren voor het welzijn van palliatieve professionals
Publicatie

Beschermende en risicofactoren voor het welzijn van palliatieve professionals

 • Datum publicatie 2 juni 2020
 • Auteur Marijke Speelman-Verburgh
 • Organisatie e-pal
 • Soort publicatie artikel
 • Gebruiker Huisarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundige
 • Doelgroep Volwassenen
 • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juni 2020

Samenvatting

Bij een groeiende vraag naar palliatieve zorg in de (nabije) toekomst moeten we oog hebben voor het welzijn van de palliatieve professionals. Burn-out komt bij hen even vaak voor als bij hen die in andere gebieden van de zorg werken, namelijk rond 17%. Het betekent dat er stresserende factoren zijn die overspannenheid (surmenage) kunnen geven en beschermende die welzijn kunnen bevorderen. Men wilde hier in deze studie meer over te weten komen.

Methode

De studie vond plaats onder verpleegkundigen en artsen, werkzaam op een palliatieve afdeling van een ziekenhuis in Noord-Italië. Deelname was vrijwillig, maar men moest Italiaans spreken. Het werven van deelnemers gebeurde simultaan met data-analyse van de semigestructureerde, op band opgenomen interviews. Deze gesprekken werden door meerdere onderzoekers beluisterd en besproken, in relevante categorieën opgedeeld en op het moment dat men geen nieuwe informatie meer ontdekte, is men met werven gestopt. Men telde daarbij ook de twintig - door de kandidaten meest gebruikte - woorden.

Resultaat

Stressoren zijn:

 • emotie-management rond dood en sterven zeker bij jongeren
 • conflicten
 • communicatie en relatie met patiënt en zijn/haar mantelzorgers
 • discrepanties tussen behoeften van de patiënt en die van de zorgverlener
 • vertellen van slechte diagnose en prognose
 • moeilijke behandelbeslissingen maken, zoals abstineren
 • spanningsveld tussen werk en privéleven.

Beschermende factoren zijn:

 • sociale ondersteuning
 • positieve benadering van het werk en het positief waarderen van werkervaringen.
 • erkennen van het van waarde zijn en passie voelen voor het werk
 • goede balans werk en privéleven

De twintig meest gebruikte woorden waren: patiënt, persoon, mantelzorgers, werk, betekenis, collega’s, thuis, leven, afdeling, moeilijk, slecht, moeder, tijd, managen, einde, jong, situatie, artsen, opzoeken, problemen.

Discussie

Veel elementen binnen de palliatieve zorg kunnen een soort 'stamcel' zijn: òf het is een stressor òf het beschermt. Dit geldt voor relaties met patiënten, mantelzorgers en collega’s, de verhouding tussen werk en privé en ons morele kompas.

De opzet van deze studie was klein, in één ziekenhuis, maar daarmee werden de geloofwaardigheid, authenticiteit en integriteit van de onderzoekgegevens wel geborgd. Hierdoor begrijpt men wellicht beter wat de zorgmedewerker in de palliatieve zorg veerkrachtig houdt én nodig heeft om het te verkrijgen als het ontbreekt.

Je mist wel mogelijke cultuurverschillen of verschillen bij andere religies en gezondheidsstelsels.

Commentaar

Het is een boeiend artikel en laat zien dat zorg in de palliatieve fase van iemands leven wel bijzondere eisen stelt aan de professionals, maar ook goed voor hen kan zijn. Balans, een goed intern kompas en sociale relaties zijn daarbij helpend. Ik kan alleen maar hopen dat de werkenden in de bijzonder intensieve en verdrietige zorg tijdens de coronacrisis in Noord-Italië een goede set aan beschermende factoren hadden om de zorg te kunnen volhouden.

Naar de publicatie

Maffioni, M., et al (2020) Underneath the White Coat: Risk and Protective Factors for Palliative Care Providers in Their Daily Work. (niet openbaar) J Hosp & Pall Nurs 22(2);108-114.
 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie juni 2020. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juni 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.