Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken
Project

Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken

 • Zorgvrager patiënten
 • Resultaten het tijdig in kaart brengen van de behandelwensen en -doelen van kwetsbare patiënten en patiënten in de laatste levensfase op de polikliniek
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2024

Wat houdt het in?

Om de patiënt eigen regie te geven, is het belangrijk tijdig met (kwetsbare) patiënten en hun naasten te spreken over behandelwensen en -doelen. Het tijdig bespreken van behandelwensen en -doelen en het (bij voorkeur) vastleggen van deze wensen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, wordt ook wel proactieve zorgplanning (pzp) genoemd. Pzp is van belang om patiënten de regie te laten behouden en onnodige zorg te voorkomen.

Het doel van deze gesprekken is gezamenlijke besluitvorming over de behandelwensen bij kwetsbare patiënten te stimuleren. De focus van dit project ligt bij het opzetten en de implementatie van poliklinische pzp gesprekken waarbij zorgverleners inzicht krijgen in de waarden, wensen en behoeften van patiënten dat gebruikt kan worden voor het toepassen van proactieve zorgplanning. Het project is gebaseerd op de poliklinische Advance Care Planning (ACP) gesprekken in het ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV).

Het project bestaat uit:

 • Een implementatiehandreiking, waarin wordt beschreven wat is er nodig op korte en lange termijn voor het realiseren en borgen van poliklinische pzp gesprekken op basis van het voorbeeld van ZGV.
 • Een train-de-trainer voor in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en projectleiders, waarin zowel praktische aspecten als gespreksvoering bij poliklinische pzp gesprekken en organisatorische aspecten aan de orde komen zoals in ZGV wordt aangeboden.
 • Een proactieve zorgplanningstraining (pzp-training), bedoeld voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen werkend op de poli. In de training wordt informatie gegeven over wat pzp inhoudt, structuur en het proces op de poli, de markering van de palliatieve fase, de voorbereiding voor het gesprek, het informeren van de patiënt, verslaglegging van het gesprek en de lokale financiering in ZGV m.b.t. pzp gesprekken.
 • Een e-learning proactieve zorgplanning voor artsen en verpleegkundigen werkend op de poli, bedoeld als voorbereiding op de training pzp training. In de e-learning komen de definitie en belang van proactieve zorgplanning, de opzet van poliklinische pzp gesprekken en de pzp gespreksvoering aan de orde zoals in ZGV is ontwikkeld.
 • Diverse hulpmiddelen/documenten die helpen bij het voeren van pzp gesprekken. Zie hiervoor het kopje Hulpmiddelen/documenten.

Wat levert het project op?

Dit levert op:

 • Een betere kwaliteit van zorg, doordat poliklinische pzp gesprekken volgens een onderbouwde en geüniformeerde wijze worden gevoerd;
 • Passende zorg omdat door gezamenlijke besluitvorming ongewenste (complexe) zorg wordt voorkomen;
 • Lagere zorgkosten, doordat minder kwetsbare (oudere) patiënten ongewenst op de IC (of elders in het ziekenhuis) opgenomen worden;
 • Een hogere tevredenheid van patiënten en naasten, omdat zij geïnformeerd worden over de behandelmogelijkheden, er aandacht is voor de behandelwensen en -doelen van de patiënt en de patiënt op deze manier de regie kan houden over de eigen zorg;
 • Een hogere tevredenheid van zorgverleners, omdat zij zich beter toegerust voelen bij het voeren van poliklinische pzp gesprekken en geen (achteraf) ongewenste zorg leveren

Meer informatie

Het is mogelijk om gebruik te maken van NPPZ II ondersteuning. Ga voor meer informatie naar de procedure op Palliaweb.

Hulpmiddelen/documenten

Binnen het project poliklinische pzp gesprekken wordt gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Wie is betrokken?

Dit project is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die werken op poli’s in ziekenhuizen waar het ziekenhuis proactieve zorgplanningsgesprekken wil realiseren. Leden van het team palliatieve zorg in ziekenhuizen volgen de train-de-trainer om in het eigen ziekenhuis poliklinische pzp gesprekken te initiëren en de betrokken artsen en verpleegkundigen op de poli te trainen.

Wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?

Wanneer je binnen je eigen instelling verschillende onderdelen wilt implementeren zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • De betrokken zorgverleners hebben basiskennis over palliatieve zorg en beschikken over gespreksvaardigheden m.b.t. palliatieve zorg.
 • De betrokken organisatie ondersteunt het initiatief van het ontwikkelen van poliklinische pzp gesprekken.
 • De organisatiestructuur is zo ingericht dat het ontwikkelen van het initiatief mogelijk is.
 • Binnen de organisatiestructuur zijn projectleiders/kartrekkers beschikbaar die het initiatief kunnen uitvoeren samen met dedicated zorgprofessionals.
 • Tijd voor ontwikkeling en financiële ondersteuning voor training dan wel opleiding mogelijk te maken

Investering/kosten

Deze informatie volgt nog.

Leerwerkplatform 

Organisaties die met dit project aan de slag gaan kunnen zich aanmelden bij het NPPZ II leerwerkplatform. Via dit leerwerkplatform ontmoeten (live en online) projectleden en betrokken zorgverleners elkaar en delen met elkaar de geleerde lessen. Binnen het leerwerkplatform zijn ook diverse experts aanwezig die het cyclisch leren ondersteunen en de geleerde lessen terugkoppelen aan het werkveld. Kijk voor meer informatie over deelname aan het leerwerkplatform in de implementatiehandreiking. 

Achtergrondinformatie

Meer informatie is te vinden op de site van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.