Vroegtijdig spreken over behandelwensen in de eerste lijn (handreiking)
Hulpmiddel

Vroegtijdig spreken over behandelwensen in de eerste lijn (handreiking)

  • Ontwikkelaar Amsterdam UMC, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), Netwerk Palliatieve zorg Noord-Holland & Flevoland, Ouderenpanel West-Friesland, ZonH, Zorgbalans
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Praktijkondersteuners
  • Versie 2019
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis
Voor vragen, neem contact op met:
Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021

Om proactieve zorgplanning voor (kwetsbare) ouderen in de eerste lijn te implementeren zijn er twee handreikingen beschikbaar.  

  1. Handreiking deel 1: Werkbeschrijvingen en hulpmiddelen 
  2. Handreiking deel 2: Toelichting bij de werkbeschrijvingen en hulpmiddelen 

De handreiking deel 1 bevat praktische informatie die nodig is voor implementatie van proactieve zorgplanning. Hiervoor zijn een viertal praktijkgerichte werkbeschrijvingen en een viertal hulpmiddelen voor implementatie van proactieve zorgplanning ontwikkeld. 

In deel 2 worden de werkbeschrijvingen en de hulpmiddelen toegelicht. Daarnaast is er een hoofdstuk gewijd aan de randvoorwaarden voor toepassing van proactieve zorgplanning en een hoofdstuk over aandachtspunten en valkuilen.

Inzet hulpmiddel

Zorg laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.
 

Naar handreiking deel 1

Naar handreiking deel 2


Andere hulpmiddelen die behulpzaam kunnen zijn bij de implementatie van proactieve zorgplanning:

Randvoorwaarden voor implementatie

Om proactieve zorgplanning voor (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijk of woonzorgcentrum toe te passen zijn er randvoorwaarden beschreven. Dit is te vinden in de handreiking Vroegtijdig spreken over behandelwensen (proactieve zorgplanning) in de eerste lijn onder DEEL 2 hoofdstuk 2. Randvoorwaarden voor toepassing van proactieve zorgplanning. 

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

Bekijk meer informatie over het project waaruit de handreikingen zijn voortgekomen op de website van ZonMw. Hierin staat vermeld dat het proces van implementatie beter verloopt in huisartsenpraktijken die samenwerken met hun eigen praktijkondersteuner, dan bij woonzorgcentra. Dit heeft onder andere te maken met de korte lijnen wanneer de zorgverleners samenwerken binnen dezelfde organisatie en locatie.

Subsidie

De handreiking is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.