Transmurale samenwerking (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Transmurale samenwerking (e-learning)

  • Aanbieder Erasmus MC
  • Soort materiaal e-learning zonder certificaat
  • Versie 2018
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, organisator | organisatie en leiderschap, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021

Een online, interactieve les voor derdejaars geneeskundestudenten als introductie op het onderwerp transmuraal samenwerken. In de module leren studenten dat artsen ook onderdeel uitmaken van een zorgnetwerk. Ook komen ze in aanraking met nieuwe informatie over overdrachten, palliatieve zorg, complexe co-morbiditeit en mantelzorgbelasting. Het doorlopen van de module duurt ongeveer twee uur. Desgewenst kunnen de verschillende hoofdstukken los van elkaar doorlopen worden en in trainingen over palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundigen gebruikt worden. 

Leerdoelen

  • Beschrijven wat transmurale samenwerking inhoudt en wanneer dit van belang is.
  • Aangeven hoe zorg ervaren wordt vanuit het perspectief van patiënten, naasten en zorgverleners.
  • Al opgedane kennis over preventieve, proactieve en reactieve zorg, van communicatie (SBAR) en interprofessionele samenwerking adequaat toepassen in de context van transmurale samenwerking.
  • Casuïstiek in de context van transmurale samenwerking analyseren en evalueren, en vervolgens een passend beleid opstellen voor de patiënt en diens naaste.

Naar het materiaal

Licentie

Creative commons: BY-NC-ND

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.