Uitbreiding en update van de kerncijfers palliatieve zorg
Nieuws7 oktober 2022
Nieuws

Uitbreiding en update van de kerncijfers palliatieve zorg

Nieuws 7 oktober 2022

Behoefte aan palliatieve zorg per regio inzichtelijk 

Met de CBS-cijfers (aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden) is het mogelijk om zicht te krijgen op de behoefte aan palliatieve zorg. Begin dit jaar is de tool ontwikkeld om de nieuwste kerncijfers palliatieve zorg te filteren. Dit kon op drie niveaus: landelijk, per provincie en per netwerk palliatieve zorg. Op verzoek vanuit het veld is het nu ook mogelijk om op consortium te filteren. Bovendien zijn nu de cijfers van 2021 toegevoegd en daarmee kun je nu ook een vergelijking maken over de jaren 2015-2021 heen. 

Verwacht overlijden

Elk jaar sterven meer dan 105.000 volwassenen in Nederland aan een aandoening die vaak samen gaat met een behoefte aan palliatieve zorg, de zogenaamde verwachte overlijdens. Dit zijn aandoeningen waarbij iemand ziek is voorafgaand aan het overlijden. Bijvoorbeeld kanker, orgaanfalen, dementie, CVA en neurologische ziekten. Volgens de laatste cijfers van het CBS overleden er in 2021 106.407 volwassenen  aan deze aandoeningen. Dat is 63% van het totaal aantal overledenen in Nederland in dat jaar (170.051). 

Locatie van overlijden door de jaren

Om een voorbeeld te geven wat je met de kerncijfers palliatieve zorg kunt bekijken, laten we hieronder zien waar mensen overlijden in Nederland over de jaren heen. Mensen sterven vaker thuis, zo laten de cijfers zien. In 2015 was dat percentage 36%, in 2021 bijna 41%. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt is gedaald van 21% in 2015 naar bijna 18% in 2021. 

kerncijfers palliatieve zorg - plek van overlijden

Benieuwd naar de cijfers van je eigen regio of consortium? Ga dan naar de kerncijfers palliatieve zorg
 

Voor vragen, neem contact op met:
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.