Patiënten/naasten bij corona
Thema

Patiënten/naasten bij corona

Patiënten die niet meer beter worden van een coronabesmetting en hun naasten kunnen in onderstaande documenten informatie vinden over behandeling, het levenseinde en afscheid nemen. PZNL en de redactie van Palliaweb werken hierin nauwgezet samen met de Thuisarts.nl en Patiëntenfederatie Nederland. Op het PZNL-patiëntenplatform Overpalliatievezorg.nl vind je de belangrijkste informatie van deze pagina met een korte toelichting.   

Documenten over palliatieve zorg en het coronavirus

Snel naar: Algemeen | Beslissingen rondom het levenseinde | Stervensfase | Rouw en Verlies

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 december 2022

Alle informatie op deze pagina wordt door de corona-redactie van Palliaweb doorlopend gecontroleerd op actuele relevantie en juistheid. Hoewel de huidige situatie ten opzichte van het begin van de pandemie gewijzigd is door de hoge vaccinatiegraad en de mogelijkheden voor behandeling bij ernstige besmetting, voldoet de hier geboden informatie voor palliatieve zorg ons inziens nog altijd aan die criteria. Deze informatie is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van de PZNL Expertgroep bestaande uit hoogleraren palliatieve geneeskunde, artsen en verpleegkundigen uit het hele land en de medisch en verpleegkundig adviseurs van PZNL. We nodigen zorgverleners van harte uit om relevante aanvullingen te mailen en/of aan te geven wat zij missen.  

Algemeen

Beslissingen over het levenseinde

 • Keuzehulp: samen beslissen bij COVID-19 
  Dit document helpt patiënten een afweging te maken tussen de voor- en nadelen van een intensieve behandeling.
  Bron: LUMC. Versie: 12-05-2020
   
 • Folder behandelbeperking
  Informatie voor patiënten en familie over behandelbeperkingen. Met deze folder zijn patiënten goed voorbereid op een gesprek over behandelbeperkingen.
  Bron: Patiëntenfederatie Nederland. Versie: 04-2019
   
 • Is beademing altijd de beste keuze?
  Of een intensieve behandeling, zoals een opname op de Intensive Care, zinvol is hangt af van de lichamelijke gezondheid en soms ook van de leeftijd van de patiënt. Videoanimatie over behandelbeperkingen en het gesprek daarover tussen arts en patiënt.
  Bron: Indiveo
   
 • Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona
  Pagina met hulpmiddelen om na te denken over een behandeling bij COVID-19 bij een zwakke gezondheid en ouderdom. De pagina geeft informatie over zorg thuis, in het verpleeghuid of hospice, op de corona-afdeling in het ziekenhuis en op de IC.
  Bron: Thuisarts.nl
   
 • Wat betekent een IC opname bij een zwakke gezondheid? 
  Video over de keuze van wel of niet naar het ziekenhuis gaan bij een infectie met COVID-19. De video stimuleert mensen met een zwakke gezondheid, na te denken over welke zorg het beste bij hen past en dit te bespreken met hun dierbaren en de huisarts.
  Bron: Jeroen Bosch ziekenhuis. Versie: 30-03-2020
   
 • E-book: Praat op tijd over het levenseinde
  Handreiking met  praktische tips en aandachtspunten die patiënten kunnen helpen in de laatste levensfase. Door op tijd te praten met naasten en artsen, weet de patiënt beter welke zorg bij hem of haar past.
  Bron: KNMG, NHG en Patiëntenfederatie. Versie: 2021
   
 • Praten over ziekte en dood in tijden van corona.
  Praktische tips voor een gesprek over ziekte en dood in tijden van COVID-19. 
  Bron: Bureau MORBidee. Gepubliceerd 30-03-2020
   

Stervensfase

Rouw en Verlies

 

Hulplijnen voor psychosociale en geestelijke ondersteuning

 

Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in?
Beslisboom: Wanneer schakel ik aanvullende ondersteuning in?
https://geestelijkeverzorging.nl/corona/

Overzicht van centra voor levensvragen in de regio:

Regio Groningen

 • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
 • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio Friesland

Regio Drenthe-Steenwijkerland

 • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
 • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio IJssel-Vecht

Regio Noordoost Overijssel

Regio Salland

Regio Twente / Achterhoek

Regio Noord-Holland-Noord / Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam-Diemen

Regio Midden- en Zuid-Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

Regio Gooi en vechtstreek

Regio Flevoland

Regio Zuid-Holland Noord

Regio Den Haag

Regio Rotterdam en omstreken

Regio Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Utrecht-Stad  

Regio Noordwest Utrecht

Regio Utrecht-Zuid

Eemland

Regio Utrecht Zuid Oost

Regio Oost-Veluwe

Regio Noord-West Veluwe

Regio Gelderse Vallei

Regio Rivierengebied

Regio Arnhem de Liemers

Regio West Brabant en Tholen

Regio Stadsgewest Breda

Regio Midden-Brabant

Regio Noordoost Brabant

Regio Zuidoost Brabant

Regio Noord-Limburg

Regio Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg

Regio Midden-Limburg Weert en Roermond

Regio Westelijk Mijnstreek

Regio Oostelijk Zuid-Limburg

Regio Heuvelland

Regio Zuid Gelderland

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Regio Delft, Westland, Oostland en Nieuwe Waterwerg Noord

 • gvzel@zorgmail.nl (voor zorg en welzijnsprofessionals)
 • 06-30517950 (voor zorg en welzijnsprofessionals)

Regio Midden-Holland

Regio Zeeland

Bel: 088-7460090
www.slachtofferhulp.nl/ic 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 december 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.