05. Patiënten / naasten bij corona
Thema

05. Patiënten / naasten bij corona

Patiënten die niet meer beter worden van een coronabesmetting en hun naasten kunnen in onderstaande documenten informatie vinden over behandeling, het levenseinde en afscheid nemen. PZNL en de redactie van Palliaweb werken hierin nauwgezet samen met de Thuisarts.nl en Patiëntenfederatie Nederland

Documenten over palliatieve zorg en het coronavirus

Snel naar: Algemeen | Beslissingen rondom het levenseinde | Stervensfase | Rouw en Verlies

Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021

Algemeen

Beslissingen over het levenseinde

Stervensfase

Rouw en Verlies

 

Hulplijnen voor psychosociale en geestelijke ondersteuning

 

Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in?
Beslisboom: Wanneer schakel ik aanvullende ondersteuning in?
https://geestelijkeverzorging.nl/corona/

Overzicht van centra voor levensvragen in de regio:

Regio Groningen

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio Friesland

Regio Drenthe-Steenwijkerland

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio IJssel-Vecht

Regio Noordoost Overijssel

Regio Salland

Regio Twente / Achterhoek

Regio Noord-Holland-Noord / Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam-Diemen

Regio Midden- en Zuid-Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

Regio Gooi en vechtstreek

Regio Flevoland

Regio Zuid-Holland Noord

Regio Den Haag e.o.

Regio Rotterdam en omstreken

Regio Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Utrecht-Stad  

Regio Noordwest Utrecht

Regio Utrecht-Zuid

Eemland

Regio Utrecht Zuid Oost

Regio Oost-Veluwe

Regio Noord-West Veluwe

Regio Gelderse Vallei

Regio Rivierengebied

Regio Arnhem de Liemers

Regio West Brabant en Tholen

Regio Stadsgewest Breda

Regio Midden-Brabant

Regio Noordoost Brabant

Regio Zuidoost Brabant

Regio Noord-Limburg

Regio Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg

Regio Midden-Limburg Weert en Roermond

Regio Westelijk Mijnstreek

Regio Oostelijk Zuid-Limburg

Regio Heuvelland

Regio Zuid Gelderland

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Regio Midden-Holland

Regio Zeeland

Bel: 088-7460090
www.slachtofferhulp.nl/ic 

Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.