Wegwijzer zingeving en levensvragen

De Wegwijzer zingeving en levensvragen
De wegwijzer zingeving en levensvragen is een vervolg op de sociale kaart spirituele zorg. De toenmalige werkgroep spiritualeit binnen het NPZR&o bracht de bestaande geestelijke zorg voor palliatieve cliënten in de extramurale setting van het werkgebied van het NPZR&o in kaart. Vanaf 2020 is deze sociale kaart omgedoopt in de Wegwijzer zingeving en levensvragen.  

Over zingeving en levensvragen
Levensvragen kunnen alledaagse vragen zijn zoals "wat maakt voor iemand de dag de moeite waard, waar doet iemand het voor”? Levensvragen zijn ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen is niet altijd meteen een antwoord te geven en daarom worden levensvragen ook wel ‘trage vragen‘ genoemd; vragen waar men tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen.

Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt om het leven te waarderen en betekenis te geven: zingeving.
 

Zingeving in de palliatieve fase
In de palliatieve fase van een ziekteproces komt het levenseinde naderbij. Zodra men zich ervan bewust raakt dat het leven niet meer vanzelfsprekend is, is het een normale menselijke reactie dat levensvragen om aandacht vragen. Een patiënt die niet meer beter wordt, kijkt anders naar de wereld en vraagt zich misschien af: Waarom ik? Wat betekent mijn lijden? Wat is de zin van leven en dood? Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet of ze liggen verscholen onder lichamelijke en/of psychische klachten. Als zorgverlener is het belangrijk de behoefte aan zingeving te onderzoeken, herkennen en ernaal handelen. Wat een patiënt hierin nodig heeft is voor ieder mens uniek.

De indeling van de Wegwijzer zingeving en levensvragen:

Heeft u aanvullingen?
Ideeën, suggesties, aanvullingen en wijzigingen kunt u mailen naar e.sintnicolaas@leliezorggroep.nl.

 

 

Contact