Implementatieonderzoek CURA

Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg

CURA is een instrument ter ondersteuning bij morele dilemma’s of lastige situaties in de zorgpraktijk. Het heeft als doel om zorgverleners in de palliatieve zorg op een laagdrempelige manier te ondersteunen in de omgang met morele dilemma’s. CURA is bedoeld om te ondersteunen in de omgang met morele stress en om morele veerkracht te vergroten. Het is een hele praktische en toegankelijke methode. De kracht van Cura is dat het een relatief korte tijd vaagt om een lastige situatie te bespreken (ter vergelijking: moreel beraad vraagt een tijdsinvestering van minimaal één tot anderhalf uur; CURA kan in 30 minuten).

CURA brengt zorgverleners met elkaar in gesprek over goede zorg. Het versterkt hun vermogen om goed om te gaan met lastige situaties. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede. CURA stimuleert patiëntgerichte zorg doordat het verplaatsen in de zorgvrager en naasten een centrale plaats heeft. Naast het NPZR&o en de onderzoekers van Amsterdam UMC nemen Lelie zorggroep en het Ikazia ziekenhuis deel aan dit project.

Projectleider vanuit het NPZR&o: Ellen Vink

Op de website van ZonMw staan interviews over Implementatieonderzoek Cura.

Op 8 november vond de feestelijke én inhoudelijke afronding plaats van het CURA implementatieonderzoek met een mijlpaalbijeenkomst. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de deelnemende organisaties Lelie zorggroep en Ikazia Ziekenhuis, de onderzoekers van het Amsterdam UMC en het NPZR&o. 

Download hier het verslag van de CURA Mijlpaalbijeenkomst

In februari 2020 ontvingen zes zorgverleners een certificaat als CURA-ambassadeur. Hiervoor volgden zij van de zomer tot eind december 2020 een training en trainden elkaar 'on the job'.

Foto: de CURA-ambassadeurs zijn zorgprofessionals die zijn opgeleid in deze manier van werken, zij gaan CURA implementeren in hun organisatie.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact