Wat is palliatieve zorg

Heeft u gehoord dat u niet meer beter wordt, dan kunt u palliatieve zorg krijgen. Palliatief betekent: verzachtend. 

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing maar heeft als doel om uw leven draaglijker en comfortabeler te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase, maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten.

Kijk ook op www.overpalliatievezorg.nl

Palliatieve zorg bestaat uit:

  • Lichamelijke zorg: zorg met als doel het verminderen van lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld pijn, misselijkheid en/of braken, vermoeidheid, benauwdheid, diarree.
  • Psychologische zorg: hulp bij het verwerken van gevoelens zoals angst, somberheid en verdriet.
  • Sociale zorg: hulp bij problemen met relaties en bij het verwerken van de verliezen die u ervaart op het gebied van onder andere werk, status of inkomen.
  • Spirituele zorg: hulp bij levensvragen. Voorbeelden zijn: Hoe kijk ik tegen de dood aan? Waar kan ik troost, kracht en inspiratie uithalen? In uw individueel zorgplan staat welke zorg u krijgt. 

U vindt informatie over palliatieve zorg op de website www.overpalliatievezorg.nl

Contact