Zorg vanuit intramurale instellingen

Verdeeld over het werkterrein van het NPZR&o zijn vele intramurale instellingen, met name voor ouderen, maar ook ziekenhuizen en psychiatrische klinieken. Binnen deze instellingen werken veelal geestelijk verzorgers met een diverse religieuze, c.q. levensbeschouwelijke achtergrond.

Klik hieronder op "Filter op type zorg" en kies voor "Thuiszorg, Verpleeghuiszorg" voor de lijst van organisaties. Klikken op de naam van de organisatie toont meer informatie.

 

Contact