Voorlichtingsmateriaal voor mensen met een migratieachtergrond

Heeft u als zorgprofessional in de palliatieve zorg te maken met mensen uit diverse culturen? En wilt u meer weten over ondersteuning bij passende palliatieve zorg? Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief en heeft een aantal voorlichtingsmaterialen ontwikkeld rondom palliatieve zorg.

Lessen uit gesprekken over leven en dood
In de handreiking Lessen uit gesprekken over leven en dood leest u de bevindingen uit voorlichtingsbijeenkomsten en uit onderzoek over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. En bij elk onderwerp korte, praktische adviezen. 

Materiaal voor een voorlichtingsbijeenkomst
Bent u huisarts, POH-ouderen of SOG? Organiseer zelf een bijeenkomst voor uw eigen patiënten met een migratieachtergrond. Pharos heeft een draaiboek, filmfragmenten en een presentatie (op aanvraag). U kunt ook de hulp inroepen van één van de Pharos-voorlichters. U vindt hun namen en de plaatsen waar ze werken op deze kaart.

Onderwijs en nascholing
Pharos geeft presentaties en gastcolleges, en verzorgt onderwijs en nascholing.

E-learning interculturele palliatieve zorg
Voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is een e-learning ontwikkeld. Let op: alleen toegankelijk voor abonnees van CME-online.

E-learning Goed Begrepen
De E-learning Goed Begrepen gaat over begrijpelijke communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over samen beslissen. En dan vooral in de palliatieve fase.

PowerPointpresentatie
Voor professionals is een ingesproken PowerPointpresentatie over interculturele zorg beschikbaar. Deze duurt 30 minuten en kan individueel bekeken worden.

Wilt u meer weten? Bekijk dan al het voorlichtingsmateriaal en de trainingen van Pharos.

Contact