CPT Consultatief Palliatief Team Rotterdam/Dordrecht/Gorinchem & omstreken

Voor hulpverleners gevestigd in de regio Dordrecht en Gorinchem en omstreken, in de gemeenten Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rhoon, Poortugaal, Barendrecht, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek. Voor Barendrecht geldt dit alleen als patiënten in een Rotterdams ziekenhuis behandeld worden.

U kunt het Consultatief Palliatieve Team benaderen voor:

  • Advisering bij vragen over patiënten in de palliatieve fase, zoals vragen over symptoombehandeling, psychosociale begeleiding, zingevingsvragen en vragen over de organisatie van zorg (inclusief casuïstiekbesprekingen).
  • Algemene informatie en deskundigheidsbevordering op het gebied van palliatieve zorg.

Doelstelling

Het Consultatief Palliatief Team heeft als doelstelling: Het optimaliseren van de palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft. Dit gebeurt altijd aanvullend op en in overleg met bestaande hulpverlening. 

Doelgroep

De doelgroep voor het Consultatief Palliatief Team (CPT) bestaat uit professionals uit diverse settings: thuissituatie (huisarts, wijkverpleging), hospices, Bijna Thuis Huizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Kortom: iedere hulpverlener die vragen heeft over palliatieve zorg kan bij ons terecht. De consultatie vindt alleen plaats met veronderstelde toestemming van de eindverantwoordelijke behandelaar en in overleg met de patiënt en zijn naasten. De relatie tussen patiënt en eindverantwoordelijk hulpverlener (veelal de huisarts) staat hierbij centraal.

Wie zijn de consulenten?

Goede samenwerking is essentieel. Vanwege de vaak complexe problematiek is het CPT multidisciplinair samengesteld. De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijkervaring gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice en voldoen aan de door PZNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid.  

Werkwijze

Het CPT geeft adviezen bij vragen rondom patiënten, waar, in opzet curatieve behandeling niet meer zinvol is en de prognose naar medisch inzicht beperkt is. Zij geeft adviezen vanuit de palliatieve zorgbenadering met kennis en deskundigheid op het gebied van symptoombestrijding. Hulpverleners kunnen het team benaderen voor telefonische consultatie. De verpleegkundig consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een arts consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvang binnen één werkdag het advies ook per e-mail. De consulent baseert zijn of haar adviezen op de landelijk richtlijnen (zie www.pallialine.nl). Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners. 

Waarover kunt u vragen stellen?

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie.
  • Beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie.
  • Bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze.
  • Problemen op existentieel of spiritueel gebied.
  • Organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

Wijze van aanmelding

Telefonisch op 06 51095070, bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week

De intake van consultvragen wordt verzorgd door de verpleegkundig-consulent van het CPT. Zo mogelijk wordt direct telefonisch advies gegeven. Indien nodig wordt overleg gepleegd met een lid van het kernteam of een andere specialist.

Voor de avond, nacht en het weekeind geldt dat het om vragen gaat die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Hiervoor wordt u automatisch doorgeschakeld naar het consortium-brede consultatieteam.

Naast het regionale telefoonnummer van het consultatieteam is er ook één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam. 

Aan consultatieverlening zijn geen kosten verbonden.

Contact