Zorg thuis

Veel mensen vinden het prettig om thuis te worden verzorgd door familie, vrienden en kennissen (de mantelzorg). Toch kan er een tijd komen dat u hulp van buiten nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden of wanneer u geen beroep kunt doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers. Het is mogelijk om vooraf een voorziening te bezoeken, zodat u kunt kijken of deze bij u past. U kunt in overleg met uw familie, huisarts/ specialist de voor u meest geschikte keuze maken.

Wanneer u thuis verblijft dan zijn de huisarts en de wijkverpleegkundige degenen die ervoor zorgen dat u zo goed mogelijk verzorgd wordt en zo min mogelijk klachten hebt. De huisarts zal als dat nodig is contact opnemen met uw medisch specialist om - samen met u - te overleggen hoe u het beste kunt worden behandeld. Ook kan uw huisarts met vragen over specifieke (palliatieve) problemen contact opnemen met het Consultatief Palliatief Team. Dit is een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, die uw huisarts advies kunnen geven.

U kunt met uw huisarts afspreken om regelmatig contact met elkaar te hebben, zodat de huisarts u goed kan begeleiden. Wanneer u bedlegerig bent, kunt u vragen aan de huisarts om op vaste momenten in de week bij u thuis te komen.
Ook met niet-medische vragen kunt u bij de huisarts en de wijkverpleegkundige terecht. Huisartsen en wijkverpleegkundigen zijn op de hoogte van alle mogelijkheden om thuis verzorgd te worden.

Medisch specialist en verpleegkundige Uw medisch specialist en de verpleegkundige van de polikliniek of ziekenhuisafdeling kunnen u helpen en begeleiden, ook als zij geen genezende behandeling meer voor u hebben. U gaat wellicht na ontslag uit het ziekenhuis nog met enige regelmaat op controle bij uw medisch specialist. Bij hen kunt u aangeven wat uw klachten zijn. De specialist en de verpleegkundige zullen beiden proberen uw klachten zo goed mogelijk te behandelen. Niet-medische vragen kunt u eveneens aan hen stellen. Zij kunnen u helpen wanneer u ondersteuning zoekt bij het omgaan met de ziekte. Eventueel verwijzen zij u door naar andere hulpverleners.

Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij de persoonlijke verzorging of (gespecialiseerde) verpleging bij u thuis. De zorg is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. De thuiszorg kan ook ingeschakeld worden voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een verpleegkundige of maatschappelijk werker. Daarnaast bieden sommige thuiszorgorganisaties comfort- en gemakdiensten zoals klussendiensten, was-/strijkservice aan huis en maaltijdservice. Sommige organiseren cursussen en voorlichting op het gebied van gezondheid, ontspanning en zorg voor de naasten thuis. Bij een Thuiszorgwinkel kunnen verschillende hulpmiddelen en verpleegartikelen worden geleend of gekocht. U kunt hierbij denken aan krukken, rolstoelen, toiletstoelen en dergelijke.

Binnen ons Netwerk zijn er verschillende thuiszorgorganisaties werkzaam. U kunt een overzicht vinden bij Zorg in uw regio

De mensen die werkzaam zijn bij Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) bieden hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de mantelzorg kortdurend overnemen of ondersteunen; zij zijn een aanvulling op de mantelzorg. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten. De hulp van de VTZ is over het algemeen op korte termijn te realiseren. Op internet kunt u VTZ Rotterdam vinden via www.vtz-rotterdam.nl

Binnen ons Netwerk zijn Steunpunten Mantelzorg. Een Steunpunt kan de mantelzorg (familieleden, vrienden en buren die een zieke verzorgen) van dienst zijn als vraagbaak, als luisterend oor, als raadgever of als verwijzer. Het Steunpunt helpt u ook bij het vinden van praktische ondersteuning als de mantelzorger enige tijd niet beschikbaar is om voor u te zorgen. In Rotterdam zijn de Steunpunten Mantelzorg gevestigd in de Vraagwijzers van de deelgemeenten.

Saar aan Huis is een organisatie voor aanvullende mantelzorg. Zorgvuldig geselecteerde zorgverleners (Saars en Brammen) bieden liefdevolle ondersteuning aan ouderen en ontlasten hun mantelzorgers. ‘Welzijn gaat voor zorg’ is het uitgangspunt bij de hulp die Saar aan Huis biedt. Als iemand op een prettige manier in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen en zelf de regie heeft over zijn eigen leven zal de behoefte aan medische zorg minder groot zijn. Daar helpt Saar aan Huis aan mee. De verzekeringen stellen steeds meer cliënten in staat om aanvullende mantelzorg in te zetten. Met diverse verzekeraars zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het bieden van respijtzorg. 

Meer informatie op de website van Saar aan Huis

Er zijn verschillende organisaties die diensten aan huis kunnen leveren. Dit kan zijn een kapper of pedicure aan huis, een tuindienst of klussendienst, een boodschappenservice of maaltijdvoorziening. Via de Vraagwijzers, Steunpunten Mantelzorg of de thuiszorg is informatie verkrijgbaar over mogelijkheden.

Bij de gemeente kunt u terecht voor eventuele aanpassingen in huis. Bijvoorbeeld toiletbeugels, een traplift of een aangepaste rolstoel. Deze zaken kunnen veelal aangevraagd worden via het Zorgloket of Wmo-loket  van de gemeente. Een ambtenaar van de Wet Maatschappelijke ondersteuning helpt u hierbij verder. In Albrandswaard en Rotterdam is het Wmo-loket ondergebracht in de Vraagwijzer

Een thuiszorgwinkel of zorgwinkel is een dienstverleningsvorm waar thuiszorgproducten gehuurd, geleend of gekocht kunnen worden  De thuiszorgwinkels leveren gratis verpleegartikelen via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Binnen ons Netwerk vindt u de een aantal zorgwinkels bij Zorg in uw Regio onder de zoekfunctie Hulpmiddelen en uitleen.

Contact