Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) bestaat uit het ZonMw programma Palliantie, activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg en activiteiten vanuit de overheid.

De overheid investeert tot en met 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

Vanaf nu is alle informatie over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te vinden op één website: www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl.

 

Agora heeft bij de start van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg de opdracht van VWS gekregen om de informatie rondom dit programma landelijk onder de aandacht te brengen. In eerste instantie heeft Agora de informatie aangeboden op haar eigen website. Vanaf nu is deze informatie te vinden op www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

Met dit platform biedt Agora inzicht in alle onderdelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg: activiteiten van de overheid, het programma Palliantie. Meer dan Zorg van ZonMw en informatie van de zeven consortia palliatieve zorg. Je vindt er compacte informatie met doorverwijzingen naar broninformatie op onder andere websites van de Consortia, ZonMw en VWS.
 

Contact