Zaken op orde brengen

Denk tijdig na over waar u de laatste maanden het liefst zou willen verblijven. Het is goed om u daarbij te realiseren dat dit niet altijd haalbaar is. Veel mensen vinden het prettig om thuis te worden verzorgd door familie, vrienden en kennissen. Toch kan er een tijd komen dat u hulp van buiten nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden. Of wanneer u geen beroep kunt doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers. U kunt samen met uw familie en (huis)arts bespreken wat voor u de meest geschikte keuze is.

Zie ook onze folder   Verblijfsmogelijkheden in Rotterdam en omstreken wanneer u ongeneeslijk ziek bent.

U kunt overwegen alvast een aantal (praktische) zaken te regelen. Het kan u rust geven als u weet dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Ook kunt u een wensenboekje invullen of een levensboek maken (zie ook 'Veranderingen in uw dagelijks leven'). Hierna vindt u informatie over:

Een manier om de zaken op orde te brengen, is door gebruik te maken van gesprekken met een wijk- of gespecialiseerde verpleegkundige. Voor veel mensen is het belangrijk om te praten over hun ziekte, over de periode die ze in het ziekenhuis hebben doorgebracht, de bezoeken aan de polikliniek en de behandeling. Ook komen er veel vragen op hen af. Naast de zorg van uw huisarts kunt u een (aantal) gesprek(ken) hebben met een wijk-  of gespecialiseerde verpleegkundige. Deze bezoeken zijn kosteloos.
De verpleegkundige probeert samen met u, en eventueel uw naaste(n), thuis een antwoord te vinden op de vragen en de behoeften die u hebt. De wijkverpleegkundige luistert naar dat wat u bezighoudt. Zij kan u informatie en advies geven over onder meer:

  • De bijwerkingen van de behandeling en hoe u deze zo beperkt mogelijk kunt houden.
  • Het omgaan met eventuele klachten, zoals vermoeidheid en pijn.
  • Waar, wanneer en waarvoor u een beroep kunt doen op zorg en ondersteuning.

Wanneer u, en/of uw naasten, in aanmerking willen komen voor een huisbezoek, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige van de afdeling, een polikliniekassistente of uw specialist. Misschien hebt u als ziekenhuispatiënt nog geen belangstelling voor een huisbezoek. Als u eenmaal thuis toch een gesprek wilt aanvragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de thuiszorgorganisaties in Rotterdam.

Lees voor meer informatie de folder.

U kunt uw wensen op schrift zetten. Hiermee voorkomt u dat anderen over u beslissen op momenten dat u dat zelf niet meer kunt. Anders kunnen er besluiten worden genomen die u wellicht niet zelf had gewild. Hierna komen verschillende documenten aan bod. Eventuele formulieren kunt u aanvragen bij uw behandelaar of de genoemde organisatie. Voor officiële formulieren of zelf opgestelde documenten geldt dat u de daarin opgenomen wilsverklaringen altijd weer kunt intrekken.

Op de website Thuisarts.nl vindt u meer informatie over wilsverklaringen.

In een Zorgverklaring legt u vast op welke wijze u wel, of juist niet medisch en verpleegkundig verzorgd wilt worden in uw laatste levensfase. Deze verklaring ondertekent u persoonlijk is en wettelijk erkend. Daarnaast kunt u aangeven wie u machtig om medische beslissingen te nemen, wanneer u dit zelf niet meer kunt.

Meer informatie vindt u op de websites

In een Verklaring Behandelverbod kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert om medische behandelingen te ondergaan. Ook wanneer dit betekent dat de dood dan sneller intreedt. Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde.

Patiëntenfederatie Nederland heeft een folder over behandelbeperkingen: Praten over behandelwensen en grenzen.

In principe wordt iedereen bij een hart- en ademstilstand gereanimeerd. Juist omdat alles zo snel moet gebeuren en het resultaat bijna niet is te voorspellen, is het moeilijk om op dat moment een goede beslissing te nemen. Het is daarom verstandig om tijdig over niet-reanimeren na te denken. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin zelf geen besluiten meer kunt nemen en uw naasten dit moeten doen. U kunt zelf een niet-reanimeren verklaring opstellen of een hiervoor ontwikkeld formulier gebruiken. Bespreek dit in ieder geval met uw naasten zodat zij hiervan af weten. Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde.

Patiëntenfederatie Nederland biedt een niet-reanimerenpenning aan. De niet-reanimerenpenning is een draagbare wilsverklaring waarop staat dat u iedereen verbiedt onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op u toe te passen. De penning is officieel, en wordt erkend door zorgverleners en hulpdiensten. Klik hier voor meer informatie over de niet-reanimerenpenning

Hiermee geeft u precies aan onder welke omstandigheden u graag zou willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert. De formulering van de verklaring is dusdanig opgesteld dat er geen twijfels zijn over uw wensen. De besluitvorming en de uitvoering daarvan moet aan zogenaamde zorgvuldigheidseisen voldoen. Bespreek daarom uw verzoek met uw (huis)arts. Er bestaat in Nederland geen recht op euthanasie. Het kan gebeuren dat uw (huis)arts gewetensbezwaren heeft en niet wil ingaan op uw verzoek. U kunt vragen om u te verwijzen naar een hulpverlener die deze bezwaren niet heeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde.

Wellicht hebt u zich laten registreren in het Donorregister. Registratie is niet verplicht. Maar het is wel een makkelijke en duidelijke manier om te laten weten of u wel of niet donatie wilt. Bovendien bent u er op die manier van verzekerd dat er ook volgens uw keuze wordt gehandeld.

Hiermee geeft u aan uw lichaam ter beschikking te stellen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met een universiteit of een ziekenhuis verbonden aan een universiteit. Zij sturen u de benodigde formulieren toe.

In een Codicil beschrijft u uw wensen betreffende uw begrafenis of crematie en de verdeling van roerende goederen. Een codicil is door u handgeschreven, gedateerd en ondertekend. Dit kan zonder notaris worden opgesteld.

In een testament legt u vast wie uw bezittingen (vermogen en onroerend goed) erft en wie eventueel voogd over de kinderen wordt. Voor het opstellen van een testament is een notaris nodig.

Heeft u een partner en/of kinderen, dan kan het rust geven als u weet dat u hen financieel goed achterlaat. Misschien moet u daar nog een aantal dingen voor regelen. Voor informatie, adviezen en tips kunt u kijken op de website Wijzer in geldzaken of de website van het Nibud. U kunt ook hulp van een financieel adviseur vragen. 

Stappenplan bij overlijden

Het Nibud heeft acht stappen op een rij gezet die verstandig zijn om te doorlopen.

Heeft u 1 of meer profielen op sociale media, bijvoorbeeld Facebook of Twitter? Er zijn verschillende manieren om uw digitale nalatenschap te regelen:

  • Zelf bedenken wat u met uw sociale media wil
    Ga na welke mogelijkheden uw sociale media bieden voor het gebruik van uw account na uw overlijden. Dan kunt u mogelijk zelf aangeven wat uw voorkeuren zijn.
  • Uw nabestaanden laten bepalen
    Ook kunt u uw nabestaanden informeren over uw voorkeuren. Zo kunnen zij uw overlijden doorgeven bij deze sociale media en uw voorkeuren bij deze media aangeven. Zorg er dan voor dat uw erfgenamen op de hoogte zijn van de benodigde codes, sleutels of inloggegevens.

Meer lezen over digitale nalatenschap: Veiliginternetten.nl

U kunt zelf (een deel van) uw eigen uitvaart regelen. Veel kan en mag tegenwoordig.
Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met een uitvaartondernemer. U kunt uw uitvaartwensen op papier zetten en bespreken met uw naasten en de uitvaartondernemer. Zo kunt u er zelf voor zorgen dat de uitvaart wordt zoals u het wilt.

Contact