Palliatieve zorg in Overschie Schiebroek Hillegersberg Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Janita de Koeijer. Ketencoördinator is Sandra Post vd Burg, long- en oncologieverpleegkundige bij Aafje.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Sandra Post v/d Burg, telefoonnummer 06-46642200

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2023 wanneer de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2023 van de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Sandra Post vd Burg.
 


Ketenbijeenkomsten 2023

Van 15.00 tot 17.00 uur

  • Thema: rouw, onder begeleiding van Riet Langstraat
  • Doel: de deelnemers hebben kennis over het rouwproces en passen het toe in de praktijk.
  • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 8, verlies en rouw.

Van 15.00 tot 17.00 uur

  • Thema: moreel dilemma met casusbespreking volgens de CURA methode onder begeleiding van Renske Boogaard, Verpleegkundig consulent palliatieve zorg en Palliatieve zorg Triviant spel onder begeleiding van Vivian Heijdra, Attenza.
  • Doel: de deelnemers weten hoe ze een moreel dilemma kunnen bespreken met behulp van CURA en passen dit toe in de praktijk.
  • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 1: kernwaarden en principes

Van 15.00 tot 17.00 uur.

  • Thema: casus interculturele communicatie onder begeleiding van Wytske Inggamer, VTZ.
  • Doel: de deelnemers weten wat er speelt bij interculturele communicatie, met name in de palliatieve fase, en passen dit toe in de praktijk
  • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 9, cultuur
Contact