Consortium ZWN

Klik hier voor het laatste nieuws van het Consortium Palliatieve zorg Zuidwest Nederland
 

Om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren is in 2014 een nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning. Het Nationaal Programma Palliatieve zorg gaat zich richten op kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg door kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Dit programma wordt uitgevoerd door ZonMw. Een van de onderdelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg is het oprichten van regionale samenwerkingsverbanden, de consortia palliatieve zorg. Landelijk worden zeven consortia palliatieve zorg opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, netwerken palliatieve zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties.

 1. Consortium Noord-Holland en Flevoland (regio met AMC en VUmc)
 2. Consortium Limburg en Zuidoost Brabant (regio met MUMC)
 3. Consortium NoordOost (regio met UMCG)
 4. Consortium Propallia (regio met LUMC)
 5. Consortium Septet (regio met UMCU)
 6. Consortium Zuid-Oost (regio met Radboudumc)
 7. Consortium Zuid-West Nederland (regio met Erasmus MC)

Het Consortium is het middel om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren binnen een bovenregionale structuur. Het doel is om door middel van een programmatische en cyclische aanpak de pijlers zorg, praktijkgericht onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden. Het Consortium
volgt de 4 thema’s van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

 1. bewustwording en cultuur,
 2. organisatie en continuïteit van zorg,
 3. zorginhoudelijke innovatie
 4. en patiëntenparticipatie.

In afstemming met patiënten, regionale zorgaanbieders en diverse landelijke samenwerkingspartners werken de volgende organisaties nauw samen binnen het consortium.

 • Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • IKNL
 • Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord
 • Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
 • Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen
 • Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant
 • Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden, bestaande uit
  • Netwerk Palliatieve Zorg Hoekse Waard
  • Netwerk Palliatieve Zorg Goeree-Overflakkee
  • Netwerk Palliatieve Zorg Voorne Putten - Rozenburg
 • Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken

 

 

Contact