De PaTz Portal

De kwaliteit van de zorg wordt beter als patiënten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord en als er een betere onderlinge kennisuitwisseling en overdracht plaats vindt. Om de PaTz-groepen te faciliteren heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken het zorgregister doorontwikkeld tot de PaTz Portal, die via een beveiligde web-based applicatie beschikbaar is voor deelnemers aan de PaTz-groepen.

De Portal stimuleert en ondersteunt de PaTz-groepen tot het vroegtijdig identificeren en monitoren van de problemen en behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten volgens de 6 dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal, zingeving, samen keuzes maken en samen vooruit organiseren) , gebruikmakend van alle daartoe beschikbare Tools & Interventies. De Portal is geen EPD, maar wil vooral stimuleren tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de palliatieve zorg en tot een effectievere onderlinge samenwerking.

Doel van de PaTz Portal is om de kwaliteit en veiligheid van de palliatieve zorg te verbeteren, door het stimuleren van essentiële communicatie en samenwerking tussen betrokken partijen - in casu patiënten, naasten, huisartsen, coördinerende wijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgers (en andere disciplines) en consulenten palliatieve zorg - te stimuleren, ondersteunen en vergemakkelijken.

Er is een instructiefilm gemaakt dat duidelijk en in het kort informatie geeft over de werking van de portal.
Klik hier voor de instructiefilm over de PaTz Portal

Tijdens het Zorgondernemersontbijt 2016 werd een presentatie over de PaTz Portal gegeven
Klik hier voor de presentatie PaTz Portal Zorgontbijt 2016

Omdat in onze regio naar tevredenheid wordt gewerkt met de PaTz Portal, was dit een goede reden om te onderzoeken of de portal in de rest van het land net zo positief ontvangen wordt en of er eventueel aanpassingen wenselijk zijn. Met deze vragen in het achterhoofd zijn in september 2016 twaalf groepen in het land gestart met het gebruiken van de PaTz Portal. Per groep hebben enkele deelnemers een training gehad en daarna zijn de groepen aan de slag gegaan. 
Na een jaar is aan deelnemers van deze PaTz-groepen gevraagd naar hun ervaring. Wat deze evaluatie laat zien is dat de gebruikers de PaTz Portal over het algemeen prettig vinden om mee te werken en de meeste respondenten willen dan ook in de toekomst met de portal blijven werken.

Download hier de factsheet over de portal waarin kort en bondig alle informatie over de portal vermeld staat. Deze factsheet is bestemd voor zowel huidige gebruikers van de portal in Rotterdam en omstreken als voor toekomstige gebruikers in de andere regio's.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing waardoor organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen krijgen. De PaTz Portal voldoet aan de eisen van de AVG. Voor gebruik van de PaTz Portal is het niet nodig dat individuele eindgebruikers een verwerkersovereenkomst afsluiten met de aanbieder van de PaTz Portal. Wel dienen gebruikers bij het eerste keer gebruik van de PaTz Portal akkoord te gaan met de gedragscode, zoals gepubliceerd op de website van Zorgportaal Rijnmond.

 

 

Terug

Contact