PaTz Bijeenkomsten

Elke twee maanden komen huisartsen, coördinerende wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg (mogelijk aangevuld met vertegenwoordigers uit ziekenhuizen, specialistisch team en geestelijk verzorgers) 1 tot 1½ uur bij elkaar om de palliatieve patiënten te bespreken en afspraken te maken voor de samenwerking.

In de PaTz-bijeenkomsten worden nieuwe patiënten besproken aan de hand van het palliatief zorgregister en gecodeerd naar aard van de (hoofd)problemen. Verder maakt men samenwerkingsafspraken en voert casusbesprekingen met (eventueel) adviezen van consulenten palliatieve zorg.

  • Intervisie en deskundigheidsbevordering
  • Bevordering van anticiperend handelen
  • Betere en efficiëntere samenwerking
  • Versterking van de samenwerking door coördinatie, anticiperen en continuïteit van de zorg
  • Adequaat gebruik maken van de beschikbare hulpmiddelen (PaTz tools)

en daardoor:

  • Verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg voor de patiënten (en hun naasten) thuis en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames.

Een aantal hulpmiddelen is ontwikkeld om de samenwerking tussen huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de consulenten palliatieve zorg te verbeteren. Dat komt de palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten ten goede.

Klik op de onderstaande titels voor het downloaden van de tools.

Voor intervisie en scholing wordt per bijgewoonde PaTz één accreditatiepunt toegekend.
De accreditatie wordt geregeld via Leerhuizen Palliatieve Zorg.

 

 

Contact