In gesprek met de burger

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk is dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Hiervoor is het nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde. Eén manier waarop bewustwording van burgers wordt vergroot is het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) gaat samen met het Maasstad ziekenhuis informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven.

Dit project richt zich op domein 2.3: proactieve zorgplanning van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Werkwijze

Vanuit het project werden 10 publieksbijeenkomsten georganiseerd in de regio Rotterdam. 5 bijeenkomsten werden georganiseerd door het Maasstad ziekenhuis en 5 door het NPZR&o. Hierbij werd de samenwerking gezocht met de huisartsen die deelnemen aan de Palliatieve ThuisZorg bijeenkomsten, de zgn. PaTz groepen. Voor de bijeenkomsten zijn de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelde.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring is een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

In dit project werd onder andere samengewerkt met het Maasstad ziekenhuis, Dona Daria, Spior, Gezondheidscentrum Lange Hille en Laurens Thuiszorg.

Projectleiding vanuit het NPZR&o: Renske Boogaard en Ellis Sintnicolaas.
Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van de projectleiders

Het project In gesprek met de burger is afgesloten. Lees hier de eindrapportage

Materialen:

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact