Meer hulpverlening

De maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij uw verdriet, zorgen en onzekerheden in deze fase. Daarnaast kunt u bij hen terecht met vragen als: Hoe kom ik aan hulp thuis? Wordt alles vergoed? Welke plannen kan ik nog wel uitvoeren en welke niet? U kunt uw huisarts, uw medisch specialist of de verpleegkundige vragen om u in contact te brengen met een maatschappelijk werker. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een maatschappelijk werker.

Misschien gaat u door uw ziekte meer nadenken over uw leven; over de zin van wat u meemaakt, over de zin van het bestaan of over de rol van het geloof in uw leven. Als u over dit soort levensvragen met iemand wilt praten, kunt u dit doen met een geestelijk verzorger.

De meeste ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen hebben geestelijk verzorgers in huis van katholieke of protestantse herkomst, of kunnen deze inschakelen. Wanneer u graag in contact wilt komen met een andere geestelijk verzorger, bijvoorbeeld een humanistische raadsman of raadsvrouw of een imam, dan kan de arts of de verpleegkundige daarin bemiddelen.
Ook wanneer u thuis bent, kunt u gebruikmaken van een geestelijk verzorger. U kunt deze vraag met uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met een geestelijk verzorger. Op de website www.centrumlevensvragenrotterdam.nl stellen de geestelijk verzorgers aangesloten bij het centrum zich aan u voor.

Het kan zijn dat u zich door uw ziekte angstig, gespannen of somber voelt, last hebt van vermoeidheid en slecht slapen. U vindt het misschien moeilijk bepaalde gedachten, gevoelens en klachten te bespreken met mensen in uw directe omgeving.
De psycholoog kan u helpen om uw gevoelens van angst, pijn en verdriet te begrijpen tegen de achtergrond van wat u is overkomen. Hij kan proberen u te helpen als u vastzit in uw verwerkingsproces. Ook kan het zijn dat ingrijpende gebeurtenissen uit uw verleden juist nu weer een rol gaan spelen in uw denken en voelen. De psycholoog zal in een gesprek of in een serie gesprekken met u proberen te bereiken dat u weer grip krijgt op uw situatie.

U kunt worden doorverwezen naar een psycholoog (of psychotherapeut) door uw huisarts of uw medisch specialist.

Binnen Rotterdam biedt de Vruchtenburg specifieke psychosociale begeleiding. De begeleiding is bedoeld voor iedereen met (en na) kanker en hun naasten. Het maakt daarbij niet uit wat de aard en de ernst van de ziekte of de fase van de behandeling is. Kanker raakt ook mensen uit de sociale omgeving. Daarom is de begeleiding ook beschikbaar voor de directe naasten, zoals familie, partners en kinderen. Maar ook vrienden of buren, die de zorg en begeleiding op zich hebben genomen.

Het patiënteninformatiecentrum PATIO van het Erasmus MC werk samen met de Stichting OOK om ondersteunende zorg bij kanker op het juiste moment aan te bieden aan oncologische patiënten van Erasmus MC Kanker Instituut en hun naasten. PATIO biedt een centrum voor ontmoeten, ontdekken, ontspannen en ontzorgen. 

‘Mensen met kanker en hun naasten kunnen in PATIO binnenlopen voor informatie over niet-medische vraagstukken. Ze worden hier op weg geholpen door onder andere de ondersteuningsconsulent van Stichting OOK.’

Bij PATIO vindt u betrouwbare achtergrondinformatie over allerlei niet medische onderwerpen. In dit centrum kunt u deskundigen raadplegen die u kunnen helpen bij uw zoektocht.

Uw (huis)arts kan u zo nodig doorverwijzen naar een fysiotherapeut. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging. Maar de fysiotherapeut kan bijvoorbeeld ook helpen bij klachten van benauwdheid. De fysiotherapeut kan op uw verzoek ook bij u thuiskomen.

Mochten uw dagelijkse activiteiten u minder makkelijk afgaan, dan kan een ergotherapeut u mogelijk helpen. Zo richt deze zich onder meer op:

  • Houdingsadviezen in relatie tot handelingen zoals: eten, lezen en zelfverzorging. 
  • Het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals: rolstoel rijden, leren gebruikmaken van hulpmiddelen of zittend handelen.
  • Eventuele hulpmiddelen wanneer u handelingen niet meer zelf kunt. Ook kan de ergotherapeut kijken naar eventuele aanpassingen in uw woning.

Voor het inschakelen van een ergotherapeut heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Kijk voor meer informatie op www.ergotherapie.nl.

Bij problemen met en vragen over de voeding kan de arts u doorverwijzen naar een diëtist. Dit kan de diëtist zijn van het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of van de thuiszorgorganisatie. U kunt ook contact opnemen met een diëtist met een vrijgevestigde praktijk. U vindt een diëtist op de   website van het voedingscentrum

Naast medicijnen zijn vaak ook allerlei materialen nodig, bijvoorbeeld verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en dergelijke. Deze materialen kunt u krijgen via de apotheek. De apotheek is de plaats waar u deskundig en persoonlijk advies kunt krijgen over het gebruik van uw geneesmiddelen en materialen. De benodigde materialen en veelal ook de medicatie kunnen op verzoek ook bij u thuis worden bezorgd.

Aanvullende zorg kan een ondersteuning of aanvulling zijn op de behandelingen die gegeven worden in de palliatieve fase. Het gevoel van welbevinden kan door deze zorg vergroot worden. zo kan deze helpen bij pijn, misselijkheid, slaapproblemen, spanning en onrust, angst of een sombere stemming.

Mogelijkheden van aanvullende zorg zijn onder meer:

  • Ontspanningstechnieken
  • Etherische oliën
  • Massage

U kunt informatie hierover opvragen bij uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige.

Contact