Keten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Marlies Petterson (teamleider thuiszorg bij De Zellingen), ketencoördinator is Babs Rikkelman.

Klik hier voor criteria voor deelname

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Babs Rikkelman, telefoon 06 - 86 80 50 58.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2023 wanneer de keten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2023 van de keten Capelle aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.


Ketenbijeenkomsten 2023

Van 13:30 tot 15 uur

 • Locatie: Inloophuis de IJssel, De linie  1E, Capelle aan den IJssel
 • Thema: Besluitvorming in de palliatieve fase, Advance care planning door Wilma Bakker
 • Doel: de deelnemers weten wat besluitvorming inhoudt en kunnen dit terug koppelen naar de praktijk.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 2.3, structuur en proces; proactieve zorgplanning
  • Domein 3: fysieke dimensie

Van 13:30 tot 15 uur

 • Locatie: Inloophuis de IJssel, De linie  1E, Capelle aan den IJssel
 • Thema: intervisie en casuïstiekinbreng, casuïstiekbespreking o.l.v. Nelly Troost,
 • Doel: Reflecteren op het eigen handelen
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 1, kernwaarden en principes

Van 13:30 tot 15 uur

 • Locatie: Inloophuis de IJssel, De linie  1E, Capelle aan den IJssel
 • Thema: gezamenlijk overleg over de vraag hoe ga je om met vraagstukken als het gaat om palliatieve zorg bij niet westerse culturen. O.l.v. Geestelijk Verzorger Hassan Bakir.
 • Doel: de culturele achtergrond van de patient en diens naasten worden herkend, erkend en verkend tijdens het gehele zorgproces.  
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 9, cultuur

Van 13:30 tot 15 uur

 • Locatie: Inloophuis de IJssel, De linie  1E, Capelle aan den IJssel
 • Thema: casuïstiek inbreng, besluitvorming in de palliatieve fase bij een CVA o.l.v. Akke Boersma
 • Doel: de deelnemers krijgen handvatten m.bt. dit ziektebeeld ?
  Hoe om te gaan met patiënten met de diagnose CVA in de palliatieve fase en hun naasten
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 2.9, structuur en proces, deskundigheid

 

Contact