Zorg vanuit wijkpastoraten

Wijkpastoraten verbinden geloofstradities (protestantse (PKN) en katholieke) met het dagelijks leven en de ondersteuning van kwetsbare groepen in de eigen buurt. 
De wijkpastoraten richten zich met name op:

  • armoede in de wijk bestrijden
  • gastvrij zijn voor alle buurtbewoners
  • ruimte scheppen voor dialoog en ontmoeting
  • aandacht schenken aan alleenstaande moeders met kinderen
  • samenwerken met partnerinstellingen in de wijk
  • het leven te vieren

Wijkpastoraten waarbij verdere inlichtingen zijn te verkrijgen en met wie eventuele samenwerking in het kader van geestelijke zorg voor mensen in de palliatieve fase kan worden besproken zijn:

De wijkpastoraten zijn aangesloten bij het Netwerk DAK (www.netwerkdak.nl)

Contact