Keten Prins Alexander

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Anita Akkermans (coördinator IJsselpolder), ketencoördinator is Babs Rikkelman.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Babs Rikkelman, telefoon 06 - 86 80 50 58.

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2023 wanneer de keten Prins Alexander bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2023 van de keten Prins Alexander wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.


Ketenbijeenkomsten 2023

Van 15:00 tot 16:30 uur

 • Locatie: Step Care Management, Vlambloem 85a, 3068 JG Rotterdam
 • Thema: casuïstiek, intervisie
 • Doel: reflectie op het eigen handelen. Wat gaat goed en waar liggen eventuele leerpunten.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
  • Domein 2.9, structuur en proces, deskundigheid
  • Domein 2.10, kwaliteit en onderzoek

Van 15:00 tot 16:30 uur

 • Locatie: Step Care Management, Vlambloem 85a, 3068 JG Rotterdam
 • Thema: casuïstiek: Moreel beraad via de CURA methode o.l.v. Renske Boogaard
 • Doel: ondersteuning krijgen in en bij lastige casuïstiek waar morele twijfel of vragen uit voorkomen.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 10, ethisch en juridisch

Tijdstip volgt

 • Locatie: Inloophuis de IJssel, De linie  1E, Capelle aan den IJssel
 • Thema: gezamenlijk overleg over de vraag hoe ga je om met vraagstukken als het gaat om palliatieve zorg bij niet westerse culturen. O.l.v. Geestelijk Verzorger Hassan Bakir.
 • Doel: de culturele achtergrond van de patient en diens naasten worden herkend, erkend en verkend tijdens het gehele zorgproces.  
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 9, cultuur

Van 15:00 tot 16:30 uur

 • Locatie: Step Care Management, Vlambloem 85a, 3068 JG Rotterdam
 • Thema: hoe om te gaan met palliatieve zorg bij patiënten met een CVA  o.l.v. Akke Boersma
 • Doel: handvatten krijgen m.b.t. dit ziektebeeld. Hoe om te gaan met patiënten met de diagnose CVA in de palliatieve fase en hun naasten.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 2.9, Structuur  en proces
  • Domein 2.8, Deskundigheid
Contact