Keten Prins Alexander

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Anita Akkermans (coördinator IJsselpolder), ketencoördinator is Babs Rikkelman.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Babs Rikkelman, telefoon 06 - 86 80 50 58.

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2022 wanneer de keten Prins Alexander bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2022 van de keten Prins Alexander wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.


Ketenbijeenkomsten 2022

 • Online bijeenkomst
 • Thema: netwerkevaluatie
 • Doel: het evalueren van de voortgang binnen de keten en kijken naar het toekomstperspectief. 
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
  • Domein 2.8, structuur en proces, netwerk
  • Domein 2.9, structuur en proces, deskundigheid
 • Locatie Step Care management
 • Thema: voeding en bijvoeding in de palliatieve fase 
 • Doel: de deelnemers weten welke mogelijkheden zijn er als het gaat om voeding en bijvoeding in de palliatieve fase.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 3, fysieke dimensie
 • Thema: besluitvorming in de palliatieve fase
 • Doel: de deelnemers weten wat besluitvorming in de palliatieve fase inhoudt en hoe hiermee om te gaan.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 2.2, structuur en proces, gezamenlijke besluitvorming
 • Locatie: De Zellingen - inloophuis
 • Thema: gezamenlijk overleg over seksualiteit en intimiteit. Gast: Annemarie Kuijs
 • Doel: de deelnemers zijn zich bewust van wat het doet met een cliënt als de rollen binnen een relatie veranderen. Zijn in staat om dit ook te bespreken met de cliënt.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 1 & 5,  kernwaarden en principes & sociale dimensie
  • Domein 3, fysieke dimensie
 • Locatie Step Care management
 • Thema: Parkinson. Gast Akke Boersma 
 • Doel: de deelnemers krijgen handvatten m.b.t. dit ziektebeeld en weten hoe om te gaan met patiënten en naasten met de diagnose Parkinson.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 2.9, structuur en proces, deskundigheid
Contact