Keten Kralingen Crooswijk

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Renske Boogaard. Er is een vacature voor een voorzitter van deze keten. Lees hier het taakfunctieprofiel voor een ketenvoorzitter.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Renske Boogaard, telefoonnummer 06 - 53 29 84 26. 

Kijk hieronder bij de ketenbijeenkomsten 2024 wanneer de keten Kralingen/Crooswijk bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2024 van de keten Kralingen/Crooswijk wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.


Ketenbijeenkomsten 2024

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: samenwerken met mantelzorg/naasten, met Erica Witkamp
 • Doel: de deelnemers hebben handvatten over samenwerken met mantelzorgers, hoe hen te ondersteunen en tijdig signaleren (het voorkomen van) van overbelasting
 • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: 2.6 mantelzorg

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: palliatieve zorg, waar staan we over 5 jaar? Met Ellen Vink
 • Doel: de deelnemers spreken en brainstormen met elkaar over de toekomst van palliatieve zorg; qua financiering, samenwerking, rol sociale domein en meer.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg
  • domein 2.3, proactieve zorgplanning
  • domein 2.8, netwerk
  • domein 10, ethisch & juridisch

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: spreken over intimiteit en seksualiteit; met Josine Engels
 • Doel: de deelnemers hebben handvatten om dit, naar blijkt lastige onderwerp, te bespreken met patiënt en diens naaste.
 • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 2.4, individueel zorgplan

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: vitaliteit van patiënten; kan ik dat bevorderen?
 • Doel: deelnemers krijgen informatie over of en hoe de vitaliteit van palliatieve patiënten verbeterd/gestimuleerd kan worden.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • domein 2.3, proactieve zorgplanning
  • domein 2.4, individueel zorgplan
Contact