Keten Kralingen Crooswijk

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Renske Boogaard. Er is een vacature voor een voorzitter van deze keten. Lees hier het taakfunctieprofiel voor een ketenvoorzitter.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Renske Boogaard, telefoonnummer 06 - 53 29 84 26. 

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2022 wanneer de keten Kralingen/Crooswijk in 2022 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2022 van de keten Kralingen/Crooswijk wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.


Ketenbijeenkomsten 2022

 • Thema: evaluatie NPZR&o en de keten.
 • Doel: inzicht verkrijgen in de effectiviteit van het netwerk palliatieve zorg en de keten.
 • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 2.8: netwerk.
 • Thema: kennismaken met Parkinsonnet.
 • Doel: elkaars mogelijkheden leren kennen, voor goede samenwerking en/of doorverwijzing.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • domein 2.1: markering
  • domein 2.3: proactieve zorgplanning
  • domein 2.5: interdisciplinaire zorg
 • Thema: casuïstiekbespreking volgens de CURA-methode.
 • Doel: de ketendeelnemers bespreken een ethisch dilemma rondom het vraagstuk: 'Wat is hier goede zorg?' met het doel duidelijkheid in de eigen dilemma's te krijgen en elkaar te steunen.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 2.9: deskundigheid.
Contact