Keten Kralingen Crooswijk

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Renske Boogaard. Er is een vacature voor een voorzitter van deze keten. Lees hier het taakfunctieprofiel voor een ketenvoorzitter.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Renske Boogaard, telefoonnummer 06 - 53 29 84 26. 

Kijk hieronder bij de ketenbijeenkomsten 2023 wanneer de keten Kralingen/Crooswijk bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2023 van de keten Kralingen/Crooswijk wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.


Ketenbijeenkomsten 2023

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: hoe werkt het wensenboekje in de praktijk? Door huisarts Joost Moerman
 • Doel: de deelnemers hebben zicht op de meerwaarde van het gebruik van het wensenboekje als proactieve zorgplanning
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • domein 2, structuur en proces
  • domein 2.2, gezamenlijke besluitvorming
  • domein 2.3, proactieve besluitvorming
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.6, mantelzorg

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: casuïstiekbespreking volgens de CURA-methode.
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over en maken gebruik van de CURA-methode om ethische dilemma's te bespreken
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • domein 2.9, deskundigheid 
  • domein 10, ethisch en juridisch

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: In gesprek over voltooid leven, wat is dat en is er een indicatie voor euthanasie? Met SO en SCEN-arts Cornella Visser
 • Doel: de deelnemers gaan in gesprek met gastspreker Cornella Visser over wat voltooid leven is, of dat een indicatie is voor euthanasie en zo nee hoe verder.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • Domein 8, verlies en rouw
  • Domein 10, ethisch en juridisch

Tijd: van 16:00 uur tot 17:30 uur

 • Locatie: Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
 • Thema: richtlijn angst in de palliatieve fase, door Judith Dorrestein
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over angst in de palliatieve fase; hoe dit te herkennen en wat te doen.
 • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 4: psychische dimensie
Contact