Keten Kralingen Crooswijk

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen: 

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Marieke Huizer, palliatief verpleegkundige bij Laurens, ketencoördinator is Renske Boogaard.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Renske Boogaard, telefoonnummer 06 - 53 29 84 26. 

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2021 wanneer de keten Kralingen/Crooswijk in 2021 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Kralingen/Crooswijk wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator.Renske Boogaard.


Ketenbijeenkomsten 2021


16 februari 2021
Thema Vocht en voeding in de laatste levensfase.
Doel: aan de hand van een casusbespreking maken  de deelnemers kennis met de richtlijn vocht en voeding in de laatste levensfase.
Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

  • Domein 3, fysieke dimensies
  • Domein 4, psychische dimensies

1 juni 2021
Thema: samenwerken met andere professionals: hoe gaan we om met de privacy van patiënt en naaste bij rapportage en overleg?
Doel: wat gaat goed,wat kan beter,wat kunnen we van elkaar leren?
Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 2.8: netwerk


21 september 2021
Thema: kennismaken met Parkinsonnet
Doel: elkaars mogelijkheden leren kennen, voor goede samenwerking en/of doorverwijzing.
Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

  • Domein 2.8, netwerk
  • Domein 2.9, deskundigheid

30 november 2021
Thema: dilemmabespreking volgens CURA 
Doel: de deelnemers maken kennis met de CURA-methode en bespreken een moreel dilemma.
Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 2.9: deskundigheid

Contact