Keten Delfshaven Centrum Noord

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. Voorzitter van de keten Delfshaven/Centrum/Noord is Margriet Mulder, wijkverpleegkundige bij MOB. De ketencoördinator is Sandra Post vd Burg, long- en oncologieverpleegkundige bij Aafje.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Sandra Post v/d Burg, telefoonnummer 06-46642200.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2022 wanneer de keten Delfshaven/Centrum/Noord in 2022 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2022 van de keten Delfshaven/Centrum/Noord wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Sandra Post vd Burg.


Ketenbijeenkomsten 2022

 

Van 14.00 tot 16.00 uur.

 • Thema: netwerkevaluatie onder leiding van Fibula met aansluitend palliatieve zorg quizvragen.
 • Doel: de deelnemers kijken hoe de samenwerking in de ketens verloopt en benoemen verbeterpunten voor de toekomst. 
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 2: structuur en proces

Van 14.00 tot 16.00 uur

 • Thema: COPD in de palliatieve fase door Sandra Post vd Burg
 • Doel: de deelnemers worden geïnformeerd over COPD in de palliatieve fase aan de hand van de vier dimensies van palliatieve zorg.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 3: fysieke dimensie
  • Domein 4: psychische dimensie
  • Domein 5: sociale dimensie
  • Domein 6: spirituele dimensie

Van 14.00 tot 16.00 uur.

 • Thema: SamSam uitvaartcoaching door Ardy Moeijes en complementaire zorg door Wil van Dam.
 • Doel: de deelnemers kennen de sociale kaart rond overlijden en de deelnemers maken kennis met de praktijk van complementaire zorg.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • Domein 2: structuur en proces
  • Domein 3: fysieke dimensie

Van 14.00 tot 16.00 uur.

Dit is een gezamenlijke bijeenkomst met de keten Overschie Schiebroek Hillegersberg Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.

 • Thema: toepassen van het hulpmiddel van PLOEG onderzoek: de SBARR kaart met zingeving in de palliatieve zorg door Geestelijk verzorger Mirjam Heikens.
 • Doel: de deelnemers kunnen dit instrument toepassen bij het verkennen van het spirituele  domein in de palliatieve zorg.
 • Domein van het     Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 6 spirituele dimensie
Contact